# **
Online
Beets
blijf bij met
Op 1 juli gaat het Polderhoofdkanaal weer open. Beets Online heeft in een nieuw artikel de balans van het eerste jaar opgemaakt. Zijn de cijfers van het afgelopen jaar in de lijn der verwachting. Hoe kijken omwonenden tegen het kanaal aan en zijn de verwachtingspatronen wel reel.

In de winter van januari 2014 vond de climax plaats in het juridisch steekspel rondom heropening van het Polderhoofdkanaal. Het hele dossier kenmerkt zich door berekeningen. Van werkgelegenheid tot aan vaarbewegingen om over de natuur nog maar te zwijgen.

Kunnen we inmiddels met zijn allen door n deur, is de verdeeldheid gebleven of veranderd. Vragen die in dit artikel aan de orde komen, gezichtspunten die belangstellenden misschien tot denken zetten of juist tot actie bewegen.

Een korte column over dit onderwerp is op 29 juni verschenen in de huis-aan-huis bladen Sa! en Middelpunt.
25 juni 2016, bijgewerkt op 30 juni 2016 en 1 juli 2016 - redactie
Het Polderhoofdkanaal, een eerste terugblik
Al het nieuws in 2016 ...
index-01-a2016002021.jpg
2011 - 2016
OvS PR & vormgeving | Beets Online
email022.gif index-01-a2016002018.jpg index-01-a2016002012.jpg index-01-a2016001011.jpg index-01-a2016018002.jpg index-01-a2016018001.jpg index-01-a2016001010.jpg index-01-a2016002003.jpg
Meest
recente
nieuws
index-01-a2016002002.jpg index-01-a2016002001.jpg index-01-a2016001008.jpg index-01-a2016001007.jpg
Naar het volledige artikel ...