# **
Online
Beets
blijf bij met
Vermilion wil bij de Ripen 19 naar gas boren. Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland (b & w) ligt, dan gaat dat ook gebeuren. Dat is althans de inschatting van bezorgde bewoners en diverse politici.

Deze vrees lijkt gerechtvaardigd. Verschillende politieke partijen willen graag dat de besluitvorming via de gemeenteraad gaat. Het lijkt er echter op dat b & w het (bouw)besluit zelf gaan nemen. Wethouder Piet van Dijk (Opsterlands Belang) heeft aangegeven dat b & w tegen gasboringen zijn maar wel voornemens zijn de proefboringen goed te keuren. Volgens Van Dijk staat het bestemmingsplan de proefboringen niet in de weg: er kan vrijstelling worden verleend. Het gaat dan om een zogenoemde binnenplanse vrijstelling, een vrijstelling waar als het ware minder hoge eisen aan worden gesteld. B & w hebben Vermilion al laten weten voornemens te zijn de vergunning te verlenen.

Eerder al (februari en maart 2016 in de Sa! en De Woudklank) is in de media de indruk gewekt dat Opsterland de boringen niet tegen kan houden, hooguit vertragen. Minister Kamp keurt de proefboring goed en daarmee worden lagere overheden buiten spel gezet, aldus (kort gezegd) b & w. Als vrijstelling van het bestemmingsplan nodig is dan is er strijd met het bestemmingsplan en kan een (bouw)vergunning voor de boorput worden geweigerd. Opsterland en niet de minister beslist hierover.

Verontruste bewoners vinden, met verschillende politici aan hun zijde, dat niet de juiste procedure is gevolgd. Opsterland heeft nagelaten de gevolgen van de boringen goed in kaart te brengen. Er is onvoldoende initiatief naar de burger ondernomen. De Gemeenteraad heeft haar beslissingsbevoegdheid overgedragen zonder daarbij goed te zijn voorgelicht.

SP, Opsterlands Belang, PvdA en OpsterLanders zijn allen tegen boren. Provinsje Fryslân eveneens. De Beetsters die tegen (proef)boringen zijn krijgen steun van de beweging Laat Friesland Niet Zakken. Deze beweging is in diverse plaatsen actief en heeft goede contacten met de landelijke politiek. Op donderdag 15 september gaat de beweging tussen 19:00 en 21:00 uur in Nij Beets huis-aan-huis met een enquête langs. De groep verontruste Beetsters (hun namen zijn bij de redactie bekend) roept op om vóór half september zoveel mogelijk zienswijzen/bedenkingen naar b & w te sturen. De groep pleit ervoor dat er zoveel mogelijk signalen uit het dorp en omgeving komen maar wil de sfeer graag gezond houden.

Er is een andere mogelijkheid die nog niet is genoemd. Een meerderheid in de gemeenteraad is tegen proefboringen, aldus de groep. De raad heeft haar beslissingsbevoegdheid voor dit soort onderwerpen overgedragen aan b & w. Dat betekent dus ook dat de raad deze overdracht terug kan draaien, zelfs in incidentele gevallen.
24 augustus 2016, bijgewerkt op 25 augustus 2016 - redactie
Gaswinning Nij Beets
Al het nieuws in 2016 ...
index-01-a2016002021.jpg
© 2011 - 2016
OvS PR & vormgeving | Beets Online
email022.gif index-01-a2016002018.jpg index-01-a2016002012.jpg index-01-a2016001011.jpg index-01-a2016018002.jpg index-01-a2016018001.jpg index-01-a2016001010.jpg index-01-a2016002003.jpg
Meest
recente
nieuws
index-01-a2016002002.jpg index-01-a2016002001.jpg index-01-a2016001008.jpg index-01-a2016001007.jpg
vervolg op volgende pagina ...