# **
Online
Beets
blijf bij met
B & w van Opsterland gaat Vermilion toestaan naar gas te boren bij Nij Beets. Zoveel is inmiddels duidelijk geworden. Eergisteren berichtte Beets Online over de aanvraag van Vermilion Oil B.V. voor de bouw van een boorput bij de Ripen 19. Vermilion zal eerst een proefboring verrichten en als die succesvol is ligt het in de lijn der verwachting dat Nij Beets als winlocatie voor gas op de kaart komt te staan.

Het onderwerp zou op de raadsvergadering in september op de agenda komen, vr dat b & w een beslissing zouden nemen op de aanvraag. B & w hebben nu besloten eerst een beslissing te nemen en daarna tijd in te ruimen voor bespreking in de gemeenteraad.

Dat is bij de groep kritische Beetsters in het verkeerde keelgat geschoten. De gemeenteraad is bevoegd om beslissingen te nemen. De raad heeft de beslissingsbevoegdheid overgedragen aan b & w. B & w is voornemens medewerking te verlenen, wat tegen de wens van de (meerderheid van de) raad is. De groep Beetsters heeft voldoende raadsleden benaderd om hun mening te peilen. Door de raadsvergadering uit te stellen tot na de beslissing, zetten b & w de gemeenteraad buiten spel. De raadsvergadering is dan mosterd na de maaltijd.

Het gaat de groep Beetsters niet zozeer om de vraag of je nu voor of tegen gaswinning in Nij Beets bent, maar om de mogelijkheid om erover te kunnen praten vr min of meer onomkeerbare besluiten genomen worden. Een eenmaal genomen besluit kan worden ingetrokken, maar daar moet wel een goede reden voor zijn. Een schadeclaim ligt dan al snel op de loer.
25 augustus 2016 - redactie
b & w zet raad buiten spel
Al het nieuws in 2016 ...
index-01-a2016002021.jpg
2011 - 2016
OvS PR & vormgeving | Beets Online
email022.gif index-01-a2016002018.jpg index-01-a2016002012.jpg index-01-a2016001011.jpg index-01-a2016018002.jpg index-01-a2016018001.jpg index-01-a2016001010.jpg index-01-a2016002003.jpg
Meest
recente
nieuws
index-01-a2016002002.jpg index-01-a2016002001.jpg index-01-a2016001008.jpg index-01-a2016001007.jpg