# **
Online
Beets
blijf bij met
Dinsdag 13 september krijgt Vermilion toestemming om naar gas te boren in de Beetster bodem. Er is verzet tegen het boren naar gas. Groningen staat bekend om de grote aardgasbel bij Slochteren. Er wordt in die provincie echter op heel veel plaatsen geboord, veelal in kleinere velden. De problemen in Groningen zijn inmiddels ruim bekend, de problemen in Drenthe, aan de grens met Groningen, iets minder. De zoutvelden van Frisia, rondom Sexbierum, laten dezelfde gevolgen zien en hebben al verscheidene malen landelijke aandacht gekregen.

In Fryslân wordt meer en meer gas gewonnen uit kleine velden. Opsterland kent straks meerdere gaswinlocaties en in de omliggende gemeenten wordt op meerdere plaatsen gas gewonnen. Vele kleintjes maken een probleem groot. Groningen is het grote voorbeeld. De vrees voor bodemdaling, aardbevingen zijn slechts enkele voorbeelden. Dat de gevolgen zich op termijn voordoen mag geen excuus zijn. Levert de proefboring gunstige resultaten op dan is winning niet ver weg meer. Is eenmaal besloten proefboring toe te staan - alleen een bouwvergunning staat dit nog in de weg - dan is gaswinning niet meer tegen te houden en valt er decennia lang niks aan te doen. Er is niet voor niks om een vergunning van een permanente boortoren gevraagd.

Het ziet er naar uit dat niet in alle openheid erover gesproken en besloten kan worden. Beets Online heeft hier onlangs over bericht. B & w van Opsterland wil via een zogenoemde binnenplanse vrijstelling de bouwvergunning verlenen en pas achteraf verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. De raad wordt daarmee voor het blok gezet. Een raadsvergadering over dit onderwerp uitstellen is niet anders uit te leggen.

Laat Friesland Niet Zakken: "... De plannen liggen niet ter inzage voor inwoners van Nij Beets, er kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er kan (nog) geen bezwaar worden gemaakt (dat kan pas als er een besluit is genomen) (...) is inspraak van burgers of het aanleveren van zienswijzen niet mogelijk. Ook kunnen belanghebbenden in dat geval geen beroep doen op planschade en komen zij niet in aanmerking voor vergoeding van waardedaling van hun grond en huizen."

Op dinsdag 6 september om 15:00 uur wordt een ludieke actie gehouden vóór het gemeentehuis in Beetsterzwaag.
3 september 2016 - redactie + Laat Friesland Niet Zakken + groep verontruste Beetsters
Protestbijeenkomst gasboring
Al het nieuws in 2016 ...
index-01-a2016002021.jpg
© 2011 - 2016
OvS PR & vormgeving | Beets Online
email022.gif index-01-a2016002018.jpg index-01-a2016002012.jpg index-01-a2016001011.jpg index-01-a2016018002.jpg index-01-a2016018001.jpg index-01-a2016001010.jpg index-01-a2016002003.jpg
Meest
recente
nieuws
index-01-a2016002002.jpg index-01-a2016002001.jpg index-01-a2016001008.jpg index-01-a2016001007.jpg
Lees hier de uitnodiging ...