# **
Online
Beets
blijf bij met
7 september 2016 - redactie
Gasboring: extra raadsvergadering
Al het nieuws in 2016 ...
index-01-a2016002021.jpg
© 2011 - 2016
OvS PR & vormgeving | Beets Online
email022.gif index-01-a2016002018.jpg index-01-a2016002012.jpg index-01-a2016001011.jpg index-01-a2016018002.jpg index-01-a2016001010.jpg index-01-a2016002003.jpg
Meest
recente
nieuws
index-01-a2016002002.jpg index-01-a2016002001.jpg index-01-a2016001008.jpg index-01-a2016001007.jpg index-01-a2016034001.jpg
Maandag 12 september is een extra raadsvergadering ingelast. Op de agenda staat het plan van Vermilion om een proefboring te mogen doen naar gas in de Ripen bij Nij Beets. Nu het onderwerp alsnog in de raad wordt besproken is het de vraag of burgemeester en wethouders (b & w) het standpunt van de raad niet meer zo snel kunnen negeren. Dat leek in ieder geval aanvankelijk wel de bedoeling van b & w.

Door protesten uit het dorp, media aandacht en vooral door de inzet van Opsterlands Belang komt er toch een extra raadsvergadering. Van het rijk (minister Kamp) mag Vermilion boren. Voor er geboord mag worden is eerst nog een bouwvergunning nodig. De gemeenteraad is het orgaan dat daarop hoort te beslissen, maar die heeft haar bevoegdheid gedelegeerd aan b & w. Dat is op zich niet ongebruikelijk; het is met veel onderwerpen zo geregeld.

B & w vinden dat ze de bouwaanvraag niet kunnen weigeren en verwijzen naar de goedkeuring door minister Kamp. Dat klopt echter alleen wanneer er geen juridische argumenten zijn om de aanvraag af te wijzen. Die zijn er wel. De bouwaanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. B & w willen vrijstelling verlenen. Een dergelijke vrijstelling kan op twee manieren verleend worden. Een soort versimpelde procedure (binnenplanse vrijstelling) en de gewone procedure. De grote verschillen zitten met name in de tijd die zo'n vrijstellingsprocedure vergt en de inspraakmogelijkheden van onder meer burgers. B & w willen de versimpelde procedure gebruiken en daarmee iedere belanghebbende, waaronder omwonenden en degenen die op termijn schade kunnen ondervinden, buiten spel zetten. Die beslissing moet dinsdag 13 september genomen worden.
Een ander probleem kan de natuur zijn. Er is de afgelopen jaren fors geÔnvesteerd in natuurcompensatiemaatregelen. Dat is moeilijk te rijmen als In datzelfde gebied geboord mag worden. De belangen van en het geld dat is gestoken in het Polderhoofdkanaal zijn daarvoor te groot. Het kanaal zit nog steeds in haar 'proefperiode'.
Er is geen grens tussen een proefboring en permanent boren. Wordt proefboring toegestaan dan is permanent boren juridisch gezien amper meer tegen te houden. Alles bij elkaar opgeteld (discussie ontlopen, inspraak onmogelijk maken, risico's openstelling Polderhoofdkanaal en daarmee samenhangende financiŽle risico's): de belangen zijn buitengewoon groot.

De gemeenteraad heeft maandag een paar mogelijkheden. De gemeenteraad krijgt nu toch de kans om in te grijpen. Het uiterste middel en het meest efficiŽnte middel dat de gemeenteraad maandag tot haar beschikking heeft is het delegatiebesluit voor dit soort onderwerpen per direct terug te draaien. Elke andere optie valt of staat bij de houding van b & w. Als het delegatiebesluit niet wordt aangepast, de raad geeft een soort aanwijzing of iets dergelijks, dan kunnen b & w nog steeds die beslissing nemen die hun geraden voorkomt. Het zal niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een college lijnrecht ingaat tegen de wens van de raad. Dat ligt in Opsterland, waar politici door de perikelen eerder dit jaar en vorig jaar, toch al onder het vergrootglas liggen gevoeliger. Zelfs wethouders houden zich niet altijd aan het partijstandpunt. Grijpt de gemeenteraad niet in nu het nog kan dan hebben raad en burger het nakijken als b & w toch gewoon Vermilion haar zin geven.