# **
Online
Beets
blijf bij met
De gemeenteraad heeft in de extra raadsvergadering van 12 september zich uitgesproken tegen de door Vermilion gevraagde vergunning om een proefboring naar gas bij de Ripen te doen. De raad heeft verder b & w opgedragen alles in het werk stellen om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen. De op de valreep door de VVD ingediende motie met daarin kritische opmerkingen over de Mijnwet is eveneens aangenomen.

Vóór aanvang van de vergadering hebben drie sprekers de gemeenteraad toegesproken, waarna burgemeester Van Selm de raadsvergadering opende. Wethouder Piet van Dijk blijft steken in de veronderstelling dat de raad verwacht dat b & w dinsdag 13 september besluiten om de aanvraag van Vermilion toe te staan. Van Dijk erkent dat de boorlocatie erg dicht bij het EAS is, het gebied waarin in het kader van de heropening van het Polderhoofdkanaal veel is geïnvesteerd. In feite is dat het enige steekhoudende juridische argument dat in de raadsvergadering ter sprake is gekomen om de aanvraag af te wijzen. Van Dijk kwam voor het overige telkens op dezelfde opmerkingen terug. Anko Postma gaf in zijn pleidooi nog een argument dat door OB in het pleidooi voor de motie werd herhaald: er komen beschermde diersoorten in het gebied voor en dat gaat niet samen met proefboring. Postma gaf daarbij nog aan dat Vermilion daar niks van weet omdat het bedrijf er zelf nooit onderzoek naar heeft gedaan.

Dat de raad verwacht te weten wat b & w zullen besluiten is niet vreemd. In de media heeft wethouder Van Dijk het standpunt duidelijk gemaakt en in de raadsvergadering deed Van Dijk weinig om de raad echt te overtuigen van een objectieve beoordeling morgen. Opmerkelijke opmerkingen van de wethouder zijn dat Vermilion een aanvraag heeft gedaan en dat die moet worden beoordeeld. Op de locatiekeuze wil b & w geen invloed uitoefenen. B & w heeft geen verstand van gasboringen. De raad heeft de politieke afwegingen te maken. Het is aan b & w om én de politieke afweging én de juridische afwegingen te maken. Over winning neemt b & w geen standpunt in.
Datzelfde b & w gaat vervolgens wel met al haar kennis een besluit nemen over iets waar ze dus geen verstand van hebben.

Met name de VVD sprak zich tegen de moties van OB en de PvdA uit. BAS en D66 spraken zich ook tegen de motie van OB uit. De VVD was ook tegen de motie van de PvdA. De motie van de PvdA scherpt de motie van OB aan. De motie van de VVD is niet anders te beschouwen als een open deur omdat Opsterland formeel al kritiek had geuit tegen de huidige Mijnwet.

De raad heeft in de raadsvergadering duidelijk gemaakt dat als de raad zich tegen proefboring uitspreekt en b & w desondanks besluit om proefboring toe te staan b & w iets heeft uit te leggen. B & w neemt het risico naar huis gestuurd te worden.
Of de soep zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend zal na morgen blijken.
12 september 2016 - redactie
Raad tegen proefboring
Al het nieuws in 2016 ...
index-01-a2016002021.jpg
© 2011 - 2016
OvS PR & vormgeving | Beets Online
email022.gif index-01-a2016002018.jpg index-01-a2016002012.jpg index-01-a2016001011.jpg index-01-a2016018002.jpg index-01-a2016001010.jpg index-01-a2016002003.jpg
Meest
recente
nieuws
index-01-a2016002002.jpg index-01-a2016002001.jpg index-01-a2016001008.jpg index-01-a2016001007.jpg index-01-a2016034001.jpg