# **
Online
Beets
blijf bij met
Nij Beets doet mee aan de campagne Ho! Net yn ‘e Kliko!. De campagne is een initiatief van Netwerk Duurzame Dorpen en wordt in Fryslân uitgevoerd in samenwerking met Hemelum, IJlst, Oosthem, Nij Beets, Balk, Harich, Nijezijl en Ruigahuizen. Het doel is 25% minder restafval in de grijze restavalcontainer.

Meer dan de helft van het afval dat in de grijze container wordt gedumpt hoort er niet in thuis. Afvalscheiding kan dus beter. In Nij Beets zijn de laatste jaren al vaker met dergelijke campagnes en pilots gehouden. Stuk voor stuk waren ze succesvol, maar na afloop van de campagne gaat een deel van het afval toch weer in de verkeerde container.

Door Omrin, de vuilophaaldienst, wordt veel gedaan aan afvalscheiding maar dat betekent niet dat alles bij elkaar in dezelfde kliko kan. Elk huishouden heeft niet voor niks meerdere kliko's. In een aantal gevallen is zelfs scheiding door Omrin niet meer mogelijk en is dus ook recycling niet meer mogelijk. Wat niet kan worden gerecycled wordt verbrand. Een verspilling van grondstoffen en onnodig duur.

Initiatiefnemer in Nij Beets is voor zover bekend, vereniging Plaatselijk Belang Nij Beets. Netwerk Duurzame Dorpen is een project van Stichting Doarpswurk en actief in heel Nederland en Vlaanderen.
13 januari 2017 - redactie
Ho! Net yn'e kliko!
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017001009.jpg