# **
Online
Beets
blijf bij met
Gisteravond is Anko Postma tijdens de bijzondere ledenvergadering van Opsterlands grootste politieke partij, Opsterlands Belang, in het partijbestuur gekozen. In het bestuur is Postma tot voorzitter gekozen.

Door de perikelen van het voorgaande jaar moest de partij intern orde op zaken stellen. Het geminimaliseerde bestuur is met de benoeming van Gea de Vries uit Hemrik en Anko Postma uit Nij Beets op sterkte. Van Opzeeland: "Er is heel veel voorbereidend werk verzet en Gea en Anko zijn onder luid applaus gekozen." Beiden zijn geen nieuwkomers. De Vries was in het verleden raadslid voor de partij en Postma lid van de steunfractie.

Nij Beets (wethouder Piet van Dijk) Ún Oud Beets (vice-voorzitter Ymko de Graaf) zijn al jaren nauw verbonden met de partij. Met Beetster Anko Postma als voorzitter neemt de binding toe.

Opsterlands Belang kijkt vooruit. Van Opzeeland: "Het operationele is een taak van het bestuur. Het op hoofdlijnen uitzetten de lijn doet het bestuur samen met de leden. Het moet duidelijk zijn waar Opsterlands Belang voor staat. De verdere invulling van die lijn is aan de fractie. Die moet inhoud geven aan wat de partijleden willen."

Het bestuur wil de komende maanden vooral tijd steken in het bezoeken van alle Opsterlandse dorpen en bij verschillende verenigingen en organisaties aankloppen voor een hernieuwde kennismaking. De eerste afspraken worden al gemaakt.

Opsterlands Belang bezig zes zetels in de gemeenteraad en is met wethouder Piet van Dijk eveneens in het college vertegenwoordigd.
8 februari 2017 - Opsterlands Belang / Marcel van Opzeeland / Anko Postma + redactie
Toekomst Opsterlands Belang ligt in Nij Beets
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017001009.jpg index-01-a2017007001.jpg
Lees ook over dit onderwerp ...

# Anko Postma genoemd

# Anko Postma wethouder