Over een maand worden de leden van de Tweede Kamer gekozen. Wie gaat stemmen moet doorvoor naar het stembureau. Elk stembureau wordt bemensd door leden en plaatsvervangende leden. Burgemeester en wethouders gaat over de benoeming van stembureauleden. In de Kieswet staat precies waaraan iemand die op een stembureau werkzaam wil zijn, moet voldoen. Het is dat en niet meer dan dat. Burgemeester en wethouders mogen wel kiezen uit de mensen die zich ervoor aanmelden.

Opsterland heeft bedacht dat de vergoeding van de mensen die zich aanmelden rechtstreeks aan een vereniging wordt betaald. Daardoor heeft aanmelden alleen zin voor iemand die lid of sympathisant is van een vereniging. Wie zich als individu aanmeldt maakt zelf geen aanspraak op de vergoeding. Opsterland bepaalt waar de vergoeding naar toe moet.

Inmiddels hebben twaalf verenigingen zich aangemeld. Welke verenigingen dat zijn is nog niet bekend. De gang van zaken roept vraagtekens op. Om het ministerie van Binnenlandse Zaken uit een persbericht van 1 februari 2017 te citeren: “Er mag geen enkele schaduw boven de uitslag van de komende Tweede Kamer verkiezingen hangen.” Het lijkt erop dat Opsterland zich niet aan de regels houdt en dan pakken donkere wolken samen boven Opsterland. Donkere wolken geven schaduw, een schaduw werpen over de komende Tweede Kamer verkiezingen zit Den Haag niet op te wachten.

Op Beets Online is vandaag een artikel verschenen waarin de handelwijze van de gemeente Opsterland aan de kaak wordt gesteld.
10 februari 2017 - redactie
Stemmen tellen voor verkapte subsidie
Naar het volledige artikel ...
# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017001009.jpg
Alternatieve uitleg van de wet door Opsterland

# Politieke keuzes in Nij Beets

Lees ook over dit onderwerp ...