Afgelopen zondag vond in het Belgische Gent de verkiezing van het Wandelpad van het jaar plaats. Het Groot Frieslandspad is er voor 2017 met de prijs van tussen gegaan. Het wandelpad voert door de zeven voormalige zeelanden. De zeven pompblęden in de Friese vlag herinneren hieraan. Het wandelpad is 362 kilometer lang en voert tussen Bergen aan Zee (West-Friesland) door Friesland, Drenthe en Groningen en het Duitse Ost-Duitse Leer door een variatie aan landschappen. Alleen de (Deense) Noord Friese Waddeneilanden zijn niet in de route opgenomen.

In Friesland komt de wandelaar die het lange-afstand-wandelpad (LAW) loopt, vanuit de Zuidwesthoek via Jirnsum, Akkrum en Aldeboarn en Poppenhuizen op het geasfalteerde deel van de Geawei uit. Via de Gearen moet de wandelaar een stuk terug naar de Ripen om dan langs het Polderhoofdkanaal in Nij Beets uit te komen. De route loopt vervolgens om de ijsbaan heen, via de Prikkewei, Leppedijk, langs de zandput naar de Tolhekbuurt. In het verlengde ligt de Beetsterweg en alras wordt afgeslagen naar de begraafplaats van Oud Beets. Door de bossen en de tunnel onder de A7 door gaat het op naar Beetsterzwaag. Van Beetsterzwaag voert de route naar Olterterp en zo verder.

Het Groot Frieslandpad heeft de prijs in de wacht gesleept door de variatie die het biedt en het gemak die het biedt voor de wandelaar. Verharde en onverharde paden wisselen elkaar af. De bewegwijzering is goed geregeld. Daar vallen ook het boekwerk en de website onder die op overzichtelijke wijze de route en extra's weergegeven.

20 februari 2017 - redactie
Wandelpad van het jaar
Naar de website van
het Groot Fries wandelpad ...
De bebording van het Groot Frieslandpad bij de Geaweibrug in Nij Beets
# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017001009.jpg
Oud Beets en Nij Beets op de wandelkaart