24 februari 2017 - redactie
Onjuiste kritiek uit de rechtszaal
Gisteren werd de strafzaak tegen Wieger M. behandeld. M. was penningmeester van een prominente Beetster vereniging en had geld achterovergedrukt. Rechter mr. Maaike de Wit was kritisch naar de (voormalig) Beetster. M. toonde berouw voor wat hij had gedaan. M. moet het volledige bedrag van € 11.775,00 terugbetalen, een maand voorwaardelijke celstraf (de eis was twee maanden) met een proeftijd van twee jaar.

Kritiek was er ook van M. M. nam de Beester media onder vuur. Nog voordat hij op het politiebureau was geweest, stond het hele verhaal al in dorpskrant De Nijs Beetster, mét naam en toenaam, aldus M.
Beets Online is de bewering van M. nagegaan. De kritiek kon immers ook betrekking hebben op deze website omdat die er ook over heeft bericht. De Nijs Beetster heeft in het aprilnummer van 2016 (pagina 19) voor het eerst over de kwestie geschreven. Verdachte werd in dat bericht M. genoemd. De dorpskrant heeft Wieger M. niet met naam en toenaam genoemd, ook niet in het meinummer 2016 (pagina's 3 en 38).

De beschuldiging is dus niet juist. In De Nijs Beetster is het verleden van M. bij VV Blue Boys weliswaar uitgebreid belicht, wat niet vreemd is omdat M. voor velen een bekende Beetster was. Dat had hij onder meer aan zijn rol als penningmeester te danken.
Beets Online heeft op 26 april 2016 over de kwestie bericht en noemde de verdachte Wieger M. Vermelde deze website ook de voornaam, De Nijs Beetster deed dat niet. De berichtgeving in de Beetster media was conform de gangbare afspraken: een verdachte wordt met initialen aangeduid, al dan niet in combinatie met de voornaam. Na de veroordeling mag de naam voluit worden vermeld.

In het meinummer heeft De Nijs Beetster overigens aangegeven dat de door M. gepleegde fraude is gepleegd bij stichting Sportkantine De Blauwe Kamp, niet bij VV Blue Boys.

Om het kritische plaatje compleet te maken had ook Officier van Justitie mr. Rein Meinderts een kritische opmerking op verenigingen in het noorden in het algemeen. De controle op penningmeesters schiet in het noorden nogal eens tekort. Daardoor is het vrij eenvoudig, zonder dat het direct opvalt, een greep uit de kas te doen.

Wat daar verder van zij, de penningmeester krijgt een vertrouwen. Maakt hij daar misbruik van dan is die penningmeester daar zelf bij, is het doorgaans zijn eigen keuze en mag hij worden aangesproken op zijn handelen. Dat zoiemand een bekende Beetster is betekent dat niet dat de eigen media er niet over mag schrijven.
# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017001009.jpg
Kritiek verdachte op Beetster media