# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017001009.jpg
21 april 2017 - redactie
Werk aan de weg rondom Beets
Gemeente Opsterland laat dezer dagen op veel plekken tegelijk wegwerkzaamheden uitvoeren. Zo wordt er gewerkt aan de Beetsterweg bij Oud Beets waar de weg breder wordt gemaakt. De werkzaamheden worden over een lengte van enkele honderden meters verricht. Verkeer uit de richting van de A7 naar Nij Beets en van Nij Beets naar de A7 / Beetsterzwaag komt de wegwerkzaamheden tegen.
Ter plaatse is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk en dus moeten verkeersstromen op elkaar wachten. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Naar verwachting is na werktijd de weg weer gewoon beschikbaar.

De Legewei is inmiddels geasfalteerd. De weg is afgesloten voor verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. De Legewei loopt van de Rolbręge (doorgaande weg Nij Beets naar Tijnje) naar de Zuidersluis.

De werkzaamheden aan de beide wegen gaan na het weekend verder.
Houd rekening met omrijden en even wachten
index-01-a2017026002.jpg index-01-a2017001007.jpg index-01-a2017001006.jpg index-01-a2017001005.jpg index-01-a2017001004.jpg index-01-a2017001003.jpg index-01-a2017001002.jpg index-01-a2017001001.jpg
Afzetting bij de Legewei. Het verse asfalt is goed te zien