# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2018 ...
Brommers regio Beets op rijbaan?
Hangt af van de maximum snelheid
index-01-a2018007006.jpg
19 april 2018 - redactie
Brommers in Opsterland zijn niet meer welkom op bepaalde fietspaden. Het gaat om wegen of weggedeelten waar voorheen een maximum snelheid van 80 km gold. Deze maximum snelheid is voor het wegverkeer (auto's, motoren e.d.) teruggebracht naar 60 km per uur. Ligt naast de weg een fietspad dan zijn die alleen nog voor fietsers bedoeld; brommers moeten de rijbaan op.

In de regio van Beets (Oud Beets en Nij Beets) wijzigt niks. De maximum snelheid is nergens aangepast. Wie aan de andere kant van de gemeente komt moet opletten. Wie in de buurt van de N381 - het verlengde van de Waldwei richting Drenthe, de weg Drachten - Smilde - komt krijgt dus te maken met gewijzigde situaties. De bebording is aangepast. De wijziging geldt voor (een deel van):
• De Scheiding, Hearsterwei, De Slűs en Tolheksleane, (Frieschepalen);
• De Feart en Selmien East (Ureterp);
• Foarwurk, (Siegerswoude);
• Duerswâldmer Wei (Bakkeveen);
• Duerswâld, Merkebuorren en Weinterp (Wijnjewoude); en
• Binnenwei en Sparjeburd (Hemrik).

De reden van de wijziging is meer eenheid. Op diverse wegen gold al een maximum snelheid van 60 km. Is er geen fietspad, zoals bij veel 60 km wegen het geval is, dan deelt al het verkeer dezelfde rijbaan. Door de wijziging is het snelheidsverschil tussen auto en brommer minder groot dan tussen fiets en brommer.
index-01001003.jpg index-01-a2018001012.jpg index-01-a2018001007.jpg index-01-a2018001006.jpg index-01-a2018001005.jpg index-01-a2018001004.jpg index-01-a2018001003.jpg index-01-a2018007001.jpg index-01-a2018001001.jpg index-01-a2018002002.jpg