# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2018 ...
Drukte rechtszaak Vermilion
Rechters gaan niet over één nacht ijs
Lees ook over dit onderwerp ...
index-01-a2018008005.jpg
19 april 2018 - redactie
Stichting Tsjin Gas heeft in een flyer een oproep gedaan om massaal naar een grote manifestatie tegen gasboringen in Harlingen te komen. De datum is zaterdag 2 juni 2018. Tsjin Gas is mede organisator en zal die dag ook de plannen van de proefboring bij de Ripen onder de aandacht brengen.

Tsjin Gas heeft een flyer gemaakt waarin staat hoe de vlag er bij de rechter voor staat. Vermilion heeft gebruik gemaakt van haar recht om beroep in te stellen tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Opsterland om geen medewerking te verlenen aan proefboringen bij de Ripen. De bestuursrechter heeft een deskundig bureau om advies gevraagd. Meestal is dat de Stichting Bestuursrechtspraak (StAB). Meer dan tien belanghebbende partijen hebben zich gemeld. Alle partijen die door de rechter (voorlopig) als belanghebbende zijn aangemerkt mogen hun standpunt op papier zetten. De praktijk leert dat de behandeltermijn van zulke zaken met een adviesaanvraag maanden langer duurt. Als, afhankelijk van de inhoud van het advies, veel partijen uitgebreid op dat advies reageren loopt de behandeltermijn nog meer op. Een datum van de zitting is dan ook nog niet bekend.

Tsjin Gas plaatst binnenkort in de directe nabijheid van de door Vermilion gewenste boorputlocatie, een informatiebord. Belangstellenden kunnen de situatie dan zelf bekijken. De boorput komt in de directe nabijheid van woningen en bedrijven, naast een ecologische verbindingszone en natuurcompensatiegebied met zwaar beschermde diersoorten. Het natuurcompensatiegebied is het resultaat van de heropening van het Polderhoofdkanaal is aangelegd. In 2017 is over datzelfde gedied nogal wat gesteggeld.
Aanmelden voor de manifestatie in Harlingen (e-mail) ...

# Seismisch onderzoek begonnen

index-01001003.jpg index-01-a2018001012.jpg index-01-a2018001007.jpg index-01-a2018001006.jpg index-01-a2018001005.jpg index-01-a2018001004.jpg index-01-a2018001003.jpg index-01-a2018007001.jpg index-01-a2018001001.jpg index-01-a2018002002.jpg