# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2018 ...
Polderhoofdkanaal blijft open
Stug verzet blijft doorgaan
Lees ook over dit onderwerp ...
index-01-a2018009005.jpg
12 juni 2018 - redactie
De voorlopige voorzieningenrechter (zeg maar bestuursrechter in spoedzaken) heeft op 5 juni 2018 beslist dat het Polderhoofdkanaal niet dicht hoeft.

Degene die de laatste jaren de rechter opzoekt in het treurspel genaamd Polderhoofdkanaal is Judy Hoomans. Hoomans woont aan de Domela Nieuwenhuisweg en bezit een stuk grond dat voor een deel onderdeel is van een compensatiegebied. Om de heropening van het Polderhoofdkanaal mogelijk te maken zijn meerdere compensatiegebieden aangelegd.
Hoomans heeft de gemeente gevraagd om handhavend op te treden: kanaal sluiten.

Gemeente Opsterland heeft tegen de rechter gezegd dat Hoomans, zo was ook eerder in andere media te lezen (onder andere de Leeuwarder Courant) geen belanghebbende is: ze heeft er niks mee te maken. Hoomans woont met 1,5 km te veraf van het kanaal. Openstelling is dus niet van invloed op het woon- en leefgenot van Hoomans.

De rechter is het daar niet mee eens. Hoomans is in eerdere procedures als belanghebbende aangemerkt. De uitleg van de gemeente gaat niet op. Hoomans bezit immers een stuk compensatiegebied, dus de beslissing om het kanaal in 2018 open te stellen kan van invloed zijn voor het eigendom van Hoomans.

Een uitspraak van de voorzieningenrechter is een tijdelijke uitspraak. De rechter heeft voorlopig beslist dat niet handhavend hoeft te worden opgetreden. Daarbij heeft de rechter gekeken of de gemeente de openingstijden van het kanaal mocht verruimen. Het antwoord is ja. De rechter is kritisch naar zowel de gemeente als naar Hoomans.

De gemeente moet nu een inhoudelijke beslissing nemen op het handhavingsverzoek van Hoomans. Hoomans kan daarna opnieuw naar de bestuursrechter (en de voorlopige voorzieningenrechter) stappen.
Naar de uitspraak ...
index-01001003.jpg index-01-a2018001012.jpg index-01-a2018001007.jpg

# Polderhoofdkanaal langer open

# Rechter: minder boten toelaten?

index-01-a2018001006.jpg index-01-a2018001005.jpg index-01-a2018001004.jpg index-01-a2018001003.jpg index-01-a2018001002.jpg index-01-a2018001001.jpg