# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2018 ...
60 km zone bij Pier's Hiem
Veilige fietsoversteek komt na de zomer
index-01-a2018010005.jpg
25 juli 2018, bijgewerkt op 1 augustus 2018 - redactie
Na de zomervakantie gaat Gemeente Opsterland de driesprong bij Pier's Hiem herinrichten. Verkeer op de Domela Nieuwenhuisweg van Nij Beets naar Aldeboarn mag daar nu 80 km per uur. De Gearen richting De Veenhoop is een 60 km weg. De scherpe bocht voor Pier's Hiem in de Domela Nieuwenhuisweg (richting Nij Beets) haalt weliswaar de snelheid uit het verkeer, maar daarna wordt het gaspedaal weer ingetrapt. Geregeld gaat het daar maar net goed.

Het fietspad Nij Beets - Aldeboarn behoort tot het hoofdfietspadenstelsel. Met name voor fietsers is de oversteek risicovol. Het fietspad komt hoger te liggen waardoor het overzicht en de zichtbaarheid beter wordt. De 60 km begint straks vr de bocht. Aan de andere kant, vanaf Aldeboarn begint de zone bij eerste woningen. Waar de zone begint komt, aan weerszijde van de weg, opvallende bebording. Het wegdek wordt roze en er komen stoepranden. Het wegdek wordt daardoor - optisch - nog smaller.

Bewoners, gemeente en Plaatselijk Belang zijn bij het maken van de plannen betrokken geweest. Er komen nog informatierondes. De Domela Nieuwenhuisweg is een redelijk drukke doorgaande weg waar ook de bus gebruik van maakt.

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2010 van de Gemeente Opsterland is ingezet op het verbeteren van
fietsoversteken in hoofdfietsroutes. Om in het kader van een nieuwe provinciale subsidieregeling daarop in te spelen zijn in het jaarplan 2017 van de Streekagenda twee te verbeteren fietsoversteken opgevoerd. En daarvan is de oversteek bij Pier's Hiem. In maart 2017 heeft Opsterland een subsidieverzoek bij de provincie ingediend. De kosten worden geraamd op 90.000,00. De provincie neemt 45.000,00 voor haar rekening.
index-01001003.jpg index-01-a2018001012.jpg index-01-a2018001007.jpg
Verkeersregelaars wachten op de driesprong de horde Avondvierdaagsewandelaars op om ze veilig naar de overkant te begeleiden, 8 juni 2012
Lees ook over dit onderwerp ...

# 2 weken verkeerspret

# Omleiding Arriva lijn 11

index-01-a2018001006.jpg index-01-a2018001005.jpg index-01-a2018001004.jpg index-01-a2018001003.jpg index-01-a2018001002.jpg index-01-a2018001001.jpg