# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2018 ...
2 weken verkeerspret
Meerdere afsluitingen in en om Nij Beets
index-01-a2018012006.jpg
2 november 2018 - redactie
Er zullen veel Beetsters zijn die de komende twee weken rekening moeten houden met omrijden. Eerder van huis en later thuis. Misschien heeft u al wat borden zien staan. Vrijdagmiddag waren gemeentewerkers druk bezig veel borden en afzettingen klaar te zetten.

In het dorp is het grootste deel van de Prikkewei vanaf maandag 5 november tot en met vrijdag 16 november 2018 afgesloten. Het gaat hierbij om het stuk dat een paar jaar geleden opnieuw is ingericht. De Prikkewei wordt afgezet bij de Stūke en de driesprong met De Bjirk.

Omrijden kan vanaf de Stūke via de Domela Nieuwenhuis richting het Polderhoofdkanaal en voor de brug rechtsaf de Doarpsstrjitte in. Bij de Geaweibrčge (de beweegbare brug) slaat u rechtsaf de Prikkewei in.

Als reden voor de afzettingen is wegwerkzaamheden. Meer informatie dan dat geeft de gemeente niet. Over de Prikkewei is de afgelopen jaren steen en been geklaagd, dus daar zal onder andere iets aan de bekinkerde zijkanten van de weg en de bermen worden gedaan.

Over de andere wegwerkzaamheden is meer bekend. Het fietspad naast de Domela Nieuwenhuisweg ter hoogte van Pier's Hiem wordt verhoogd en er komen allerlei maatregelen voor de 60-km zone die daar straks geldt. Denk aan belijning en borden in de bermen. Daardoor worden de wegen optisch versmald. Het wegdek krijgt een rode kleur.

Voor deze werkzaamheden worden wegen ook vanaf maandag 5 november tot en met vrijdag 16 november 2018 afgesloten. Wat: de driesprong bij Pier's Hiem. Dat betekent dat het niet mogelijk is om via de Domela Nieuwenhuisweg naar Aldeboarn te rijden.

Lees verder, want dat is nog niet alles. De Gearen is ...
index-01-a2018011006.jpg
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...
index-01-a2018001012.jpg index-01-a2018001007.jpg index-01-a2018001006.jpg index-01-a2018001005.jpg index-01-a2018001004.jpg index-01-a2018001003.jpg index-01-a2018001002.jpg index-01-a2018001001.jpg

# Omleiding Arriva lijn 11

# 2 weken verkeerspret

# Nieuwe fase juridische strijd

# Pier's Hiem te klein voor glasvezel