# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2018 ...
Nieuwe fase juridische strijd
Strijd om Polderhoofdkanaal duurt voort
index-01-a2018015007.jpg
13 november 2018 - redactie
Naar de meest recente uitspraak ...
index-01-a2018011006.jpg index-01-a2018001012.jpg index-01-a2018001007.jpg index-01-a2018001006.jpg index-01-a2018001005.jpg index-01-a2018001004.jpg index-01-a2018001003.jpg index-01-a2018001002.jpg index-01-a2018001001.jpg

# Omleiding Arriva lijn 11

# Pier's Hiem te klein voor glasvezel

# 2 weken verkeerspret

# Nieuwe fase juridische strijd

Beets Online heeft dit jaar via Beets Online Facebook al diverse keren bericht over de juridische strijd van Hoomans met Opsterland en Provincie Fryslân over het Polderhoofdkanaal. Hooijmans stelt dat de beide overheden onvoldoende hebben gedaan voor de natuur in en vooral rondom het Polderhoofdkanaal. Hoomans bezit een stuk compensatiegebied (natuurgebied). Hoomans strijdde eerder voor het nakomen van afspraken voor haar eigendom, nu gaat het vooral om afspraken in en aan het kanaal zelf.

Hoomans is niet altijd door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. In de laatste uitspraak van de rechtbank heeft zij gelijk gekregen. Kort samengevat: Opsterland doet niet alles wat volgens de ontheffing gedaan moet worden. Provincie Fryslân kan dan handhavend optreden en moet dat in dit geval ook doen volgens de rechter. Wethouder Jonkman heeft na de uitspraak gezegd dat hij dat niet snapt omdat Opsterland de uitvoering van die taken uit die ontheffing heeft overgedragen aan de provincie.

Afgelopen maandag heeft Opsterland (het college) gezegd in hoger beroep te gaan. Provincie Fryslân doet dat waarschijnlijk ook. Opsterland stelt dat de natuur zich erg goed ontwikkelt en dus mag worden afgeweken van de ontheffing. Of dat de Raad van State zal overtuigen is nog maar de vraag. De algemene regel (vaste juriprudentie) is dat om af te mogen wijken van een ontheffing een nieuwe ontheffing nodig is. Opsterland heeft eerder een vergelijkbare fout gemaakt toen delen van werkzaamheden, zonder dat daarvoor toestemming was, wel werden uitgevoerd. Gevolg was totale stillegging van alle werkzaamheden. Het eerder genoemde argument van Jonkman kan, als de andere taakveredling waar is, een goed argument zijn.

Een andere vraag die eerst beantwoord moet moet worden is de vraag of Hoomans inderdaad belanghebbende is. De rechtbank kan wel vinden van wel maar gaat in haar motivering misschien toch erg kort door de bocht. De enkele vaststelling dat water uit het kanaal naar het compensatiegebied van Hoomans stroomt is kort door de bocht. Cruciale vraag is of handelingen die zijn bedoeld om de ontwikkeling van de natuurwaarden en van beschermde diersoorten in het kanaal automatisch, door stromend water, gevolgen hebben voor een compensatiegebied dat 1,5 km verderop ligt. Opsterland zal daar ongetwijfeld onafhankelijk onderzoek naar laten doen.