index-01-a2019001019.jpg
Online
blijf bij met
Beets
index-01-a2019001006.jpg index-01-a2019001005.jpg index-01-a2019001004.jpg index-01-a2019001003.jpg index-01-a2019001002.jpg index-01-a2019001001.jpg index-01-a2019003012.jpg index-01-a2019001016.jpg index-01-a2019001008.jpg index-01-a2019002002.jpg
Voorlopig nog even geen MFA
Gebouw CBS De Arke te nieuw
Lees ook over dit onderwerp ...
29 + 31 januari 2019 - redactie
Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad gesproken over de toekomst van het basisonderwijs. In het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2015-2030 staat geschreven dat OBS De Jasker eigenlijk in 2020 aan vervanging toe is. Het oorspronkelijke gebouw dateert van 1969. De Arke (1981) zit in een te ruim jasje maar te weinig om De Jasker in het gebouw op te nemen.

In het rapport worden drie opties besproken. Optie A is nieuwbouw voor De Jasker. De wens is om in 2020 nieuwbouw voor De Jasker te realiseren. Vanaf dat jaar wordt schieten de onderhoudskosten omhoog. Dit mag in de vorm van een MFA in combinatie met andere voorzieningen en al dan niet samen met CBS De Arke. In alle gevallen is het behoud van de gymzaal erg belangrijk. De gymzaal wordt ook als kleuterspeelplaats gebruikt. Tijdens de bouw kan een deel van de leerlingen worden ondergebracht in het gebouw van De Arke. Kosten, circa € 1.130.375,00.
Nadeel: op termijn moet ook het gebouw van De Arke en de gymzaal worden vervangen. Ergens anders in het rapport staat dat het gebouw in 2025 al behoorlijk in boekwaarde is gezakt.

Optie B is nieuwbouw van beide schoolgebouwen. Voorwaarde is op korte termijn een fusie tussen beide scholen. Uiteraard met behoud van de eigen identiteit. Dat zou dan in 2025 moeten gebeuren, te beginnen met de sloop van De Jasker en als dat klaar is, sloop van De Arke. De gymzaal moet dan ook worden vervangen. Of het gebouw het tot 2025 kan uithouden, zonder dat de onderhoudskosten de pand uitrijzen is nog maar de vraag. Kosten, circa € 1.760.050,00.

Optie C is uitbreiding van het schoolgebouw De Arke. Beide scholen zouden op termijn kunnen fuseren of een samenwerking aangaan en dat kan dan weer een ruimteoverschot opleveren. De eigen identiteit blijft behouden. Kostenraming: € 709.884,34.

Er wordt nog een optie besproken, zeg maar optie D: samen in één nieuw gebouw én op een nieuwe locatie. Beide scholen hebben de bereidheid uitgesproken om op termijn samen te gaan. Dat dat samengaan nog een aantal jaren duurt nemen de scholen voor lief als het maar te doen is. Samen in een nieuw gebouw, elk met behoud van de eigen identiteit. Dat wordt dan niet voor 2025. Volgens het rapport kan wel gehoor aan deze wens worden gegeven. De kosten daarvan worden voorlopig geraamd op € 1.612.000,00.

De nieuwe locatie is Geawei 2 of daar in de buurt.

# Grootse plannen oude ijsbaan

# Schets gebied oude ijsbaan

# Verplaatsing sport een farce

Al het nieuws in 2019 ...