index-01-a2019001019.jpg
Online
blijf bij met
Beets
index-01-a2019001006.jpg index-01-a2019001005.jpg index-01-a2019001004.jpg index-01-a2019001003.jpg index-01-a2019001002.jpg index-01-a2019001001.jpg index-01-a2019009011.jpg index-01-a2019001016.jpg index-01-a2019001008.jpg index-01-a2019002002.jpg
VERVOLG:
Groot drijvend zonnepark
Lees ook over dit onderwerp ...
Een vergelijkbare plek op ander open water of op land zorgt per definitie voor een grotere verstoring. Het zonnepark in het deel van de zandput richting de A7 is niet verstandig. Daar wordt immers nog actief zand naar boven gehaald en de zandput wordt aan die kant in de toekomst uitgebreid. Een ander punt, niet ter sprake gekomen maar Beets Online wel bekend, is dat de provincie niet wil dat vanaf de A7 het park makkelijk is te zien. De omgeving verrommelt, het leidt af en dat kan van invloed zijn op de verkeersveiligheid.

Uit de reacties was te proeven dat ze zich overvallen voelden. Daar werd verder niet ingegaan. Er is namelijk al eerder in de media over bericht. De Leeuwarder Courant schreef er de afgelopen jaren een paar keer over en Beets Online besteedde er in oktober 2017 aandacht aan. Of Zonnepark Nij Beets het onomkeerbaar is, zoals PB stelde, moet nog blijken. De vergunningaanvraag gaat één dezer dagen naar de provincie, in november 2019 wordt begonnen met de bouw. De bouw duurt twee à drie maanden.

Als het aan Groen Leven en Van der Wiel ligt krijgt Nij Beets er ook iets voor terug. Er wordt € 100.000,00 gestort in een nieuw op te richten gebiedsfonds. Dat fonds heeft als doel energietransitie promoten en/of investeren in maatschappelijke doeleinden en samenlevingsactiviteiten. Als Beets hier iets mee wil moet het actie ondernemen. De kans is groot dat gemeente Opsterland, die ook een rol in de besluitvorming speelt, een vinger in de pap wil hebben. Uit de zaal werd de vrees geuit dat Beetsterzwaag een deel zou opeisen – en dat werd ook even hard uit diezelfde zaal tegengesproken. Opmerkelijk: applaus aan het eind van de presentatie bleef uit.

Om een indruk te krijgen hoe het er straks uit zal zien is Zonnepark Nij Beets vanaf drie plekken te zien: de Leppedyk, de Tolhekbuurt en de Beetsterweg. Die laatste locatie is eigenlijk meer vanaf de afrit van de A7. De link naar de website vindt u hieronder.
Naar de website voor een indruk van Zonnepark Nij Beets ...

# Zonnepark Nij Beets

Al het nieuws in 2019 ...

# Uitbreiding website Beets Online

# Groot drijvend zonnepark

# Vervoer voor ieder moment

# Overal werk aan de weg