index-01-a2019001019.jpg
Online
blijf bij met
Beets
index-01-a2019001006.jpg index-01-a2019001005.jpg index-01-a2019001004.jpg index-01-a2019001003.jpg index-01-a2019001002.jpg index-01-a2019001001.jpg index-01-a2019010012.jpg index-01-a2019001016.jpg index-01-a2019001008.jpg index-01-a2019002002.jpg
Vervoer voor ieder moment
Enquête door dorpsgenote
12 april 2019 - Marloes Merkus
Mijn naam is Marloes Merkus en ik ben een vierdejaars student aan de opleiding Ondernemerschap en Retail Management. Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar duurzame deelmobiliteit in een plattelandsomgeving.

Vanuit de deeleconomie ontstaan steeds meer deelprojecten, bijvoorbeeld voor een deelauto vanuit een dorpsgemeenschap. Maar wat houdt een deelproject precies in? Deze projecten kunnen op verschillende manieren worden ingericht, bijvoorbeeld door de gezamenlijke aanschaf van een auto of door het lenen van een auto van de buurman, maar het kan ook in de vorm van een fiets of scooter.

Sinds 2018 ben ik woonachtig in Nij Beets, hierdoor leek het mij erg interessant om te onderzoeken of er binnen Nij Beets en omgeving animo is voor een vorm van deelmobiliteit.

Om mijn onderzoek zo betrouwbaar mogelijk op te zetten vraag ik om u hulp. Voor het onderzoek is er een korte enquête opgesteld waarmee word onderzocht of er interesse is voor het project en zo ja, in welke vorm. Het invullen duurt ongeveer twee minuten en ook als u geen interesse heeft in het project wil ik u vragen de enquête in te vullen, zodat u mening ook mee telt.

Alle resultaten worden anoniem verwerkt en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij e-mailen.

Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw medewerking.
Naar de enquête ...
E-mail Marloes Merkus ...
© Enpuls
Al het nieuws in 2019 ...

# Uitbreiding website Beets Online

# Groot drijvend zonnepark

# Vervoer voor ieder moment

# Overal werk aan de weg