index-01-a2020001019.jpg
Online
blijf bij met
Beets
index-01-a2020001001.jpg
VERVOLG:
Zonnepark Nij Beets geen gelopen race
... zon bijeenkomst volgen dan niet alle details daarover en dat is op zich ook niet nodig. Het werk van Krigel en PB hoeft immers niet dunnetjes worden overgedaan. De gemeente uitte meermalen haar waardering voor het vele werk en vooral ook de vele tijd die door PB en Krigel in het project is gestoken. Alle partijen worden betaald, maar Krigel en PB zijn afhankelijk van vrijwilligers en het was een pittige klus. Er werd tussen de regels door dus ook best nog wel wat gezegd voor de goede verstaander.

Of iedereen nou zon goede verstaander was Er werden aardig wat vragen gesteld over flora en fauna. Groen Leven vertelde dat de afgelopen maanden veel tijd gestoken is in gesprekken met vooral de provincie. De aanvraag is ingediend door Van der Wiel. Waarom Van der Wiel: omdat die vergunninghouder is van de huidige milieuvergunning (die door de provincie is verleend) voor de zandput. De provincie is vergunningverlener, moet dus toetsen en stelt dan ook allerlei eisen. Een flink deel van die eisen gaan over natuur. Bij de aanvraag zijn meerdere partijen betrokken. Groen Leven moest van de provincie natuuronderzoeken laten verrichten. Dat is overigens een standaard voorwaarde. Die onderzoeken zijn heel breed. Van alles moet in kaart worden gebracht en worden uitgeplozen: soorten vogels, visstand, gevolgen strenge winters, nabijgelegen natuurgebieden wat is de stand nu, wat zijn de gevolgen, wat zijn oplossingen of alternatieven. Wat jammer genoeg onvoldoende uit de verf kwam is dat organisaties als Royal Haskoning en Buro Bakker onafhankelijke instanties zijn. Een deel van de onderzoeken loopt nog. En van de aandachtspunten momenteel is de stikstofvraag. Pas wanneer de provincie vindt dat de aanvraag voldoet en wellicht kan worden toegewezen, dan komt de aanvraag ter inzage te liggen. Ook dat laatste werd niet echt duidelijk verteld.

Groen Leven heeft inmiddels enkele andere drijvende zonneparken aangelegd. Aan de hand van de ervaringen ...
index-01-a2020003005.jpg index-01-a2020003003.jpg index-01-a2020001008.jpg index-01-a2020001007.jpg index-01-a2020001006.jpg index-01-a2020001005.jpg index-01-a2020001004.jpg index-01-a2020001003.jpg index-01-a2020001002.jpg
Al het nieuws in 2020 ...
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...
Een gedeelte van de zaal, een minuut of vijf voor aanvang van de informatiebijeenkomst