index-01-a2020001020.jpg
Online
blijf bij met
Beets
Boerderij (eindelijk) gesloopt
Bouwval neergehaald
29 januari 2020 - redactie
index-01-a2020001001.jpg
Al het nieuws in 2020 ...
Twee uit de kluiten gewassen kraanmachines hebben vandaag het deel van de boerderij aan de Domela Nieuwenhuisweg 119 neergehaald. De boerderij waar Lanphen ooit woonde stond alweer enige tijd leeg. De grote losstaande stal achter de boerderij was al grotendeels gedemonteerd.

De boerderij met opstallen stond een aantal jaren geleden al te koop van ruim 250.000 euro. Voordat de slopers aan de slag konden was een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig vanwege de aanwezigheid van de kerkuil en de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is op 20 september 2019 door het college van Gedeputeerde Staten verleend aan ZARW Agrarysk Fêstgoed BV.
index-01-a2020001002.jpg index-01-a2020007005.jpg index-01-a2020001009.jpg index-01-a2020001008.jpg index-01-a2020001007.jpg index-01-a2020001006.jpg index-01-a2020001005.jpg index-01-a2020001004.jpg index-01-a2020001003.jpg
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...