index-01-a2020001020.jpg
Online
blijf bij met
Beets
Plan voor tweede zonnepark
Omwonenden voelen zich gepasseerd
28 maart - redactie
Al het nieuws in 2020 ...
index-01-a2020012006.jpg index-01-a2020001009.jpg index-01-a2020001008.jpg index-01-a2020001007.jpg index-01-a2020001006.jpg index-01-a2020001005.jpg index-01-a2020001004.jpg index-01-a2020001003.jpg
Vanwege het coronavirus zijn verschillende jaarvergaderingen uitgesteld. Eén van die vergaderingen had u waarschijnlijk wel willen bijwonen. Omdat u tijdens die vergadering zeer waarschijnlijk zou worden verteld over aardig concrete plannen voor een tweede zonnepark bij Nij Beets. Het gaat om de jaarvergadering van Krigel die op 16 maart 2020 zou plaatsvinden.

Krigel had in een huis-aan-huis verspreide flyer aangegeven dat er gesproken zou worden over de vraag hoe het dorp energieneutraal kan worden. De mogelijkheid van een grote dorpsmolen en de vraag hoeveel zonnepanelen nodig zijn werd in de flyer genoemd. Aan de bijeenkomst zouden gemeente Opsterland en de Energiewerkgroep meewerken.

Een dorpsmolen is geen serieus onderwerp. Simpelweg omdat de provincie nieuwe dorpsmolens verbiedt. In januari 2020 vernam Beets Online dat een tweede zonnepark in voorbereiding was. Deze moet aan de rand van het dorp komen. Een veld vol zonnepanelen met een capaciteit van tussen de 1 en 2 MWp (megawattpiekvermogen). Plaats van handeling: naast de oude ijsbaan. Nadien heeft Beets Online uit verschillende bronnen een bevestiging gekregen van de plannen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om het plan van een drijvend zonnepark van Groen Leven en Van der Wiel bij de Zandput Nij Beets.

Een paar jaar geleden had onder andere de Wind Groep, in samenwerking met Plaatselijk Belang Nij Beets (PB), sportpark, aanmeerfaciliteiten, woningbouw en een MFA – met daarin de basisscholen, sportzaal en dorpshuis ’t Trefpunt – bedacht op de plek waar nu de voormalige boerderij van Sipke Veltman met naast- en achterliggende landerijen staat. Een groot deel van dat plan is van tafel. De boerderij en de oude ijsbaan zijn inmiddels verkocht aan een dorpsbewoner. Deze Beetster wil er drie woningen bouwen en die komen aan een nieuwe zijstraat straat, deels op de oude ijsbaan, tegenover de kerk.

De resterende grond, ruim 4 ha. (hectare) blijft eigendom van de Wind Groep. Op de achterste 1,5 ha., direct naast het Polderhoofdkanaal, is het zonnepark voorzien. Het stuk land dat grenst aan de Geawei blijft voorlopig onbebouwd: op de lange termijn hoopt de Wind Groep daar op woningbouw. De grond waarop het zonnepark komt wordt voor 15 jaar gepacht van de Wind Groep. Naast Krigel zijn Wind Solar B.V. (onderdeel van Wind Groep), en PB bij de plannen betrokken of moeten ze er een rol in spelen, zoals gemeente Opsterland en provincie Fryslân.

Of geld uit het gebiedsfonds dat beschikbaar komt uit het zonnepark in de Zandput, een totaalbedrag van € 300.000,00, een rol speelt in dit tweede zonnepark, is Beets Online niet bekend.

Voor de gemeente is draagvlak van de lokale bevolking belangrijk. Enkele direct aanwonenden weten al maanden dat er iets gaande is. Ze horen verder niks en dat ervaren zij als storend. Een dergelijk serieus plan moet niet te lang onder de pet worden gehouden om te voorkomen dat het een eigen leven gaat leiden, is kort samengevat de teneur.
index-01-a2020001001.jpg

# Spannende tijden Beetster gasveld

# Plan voor tweede zonnepark

# PHK gaat deze maand open