Noodkreet 't Trefpunt
En meer nieuws uit Beets
22 april 2022 - redactie
Al het nieuws in 2022 ...
index-01-a2022001014.jpg index-01-a2022002005.jpg index-01-a2022001006.jpg index-01-a2022001005.jpg index-01-a2022001004.jpg index-01-a2022001003.jpg index-01-a2022001002.jpg index-01-a2022001001.jpg index-01-a2022003002.jpg
Gisteravond vond de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Nij Beets (PB) in dorpshuis 't Trefpunt plaats. De opkomst was vergelijkbaar met eerdere jaren (ook in coronatijd): krap 20 Beetsters. Vr de pauze passeerde een groot aantal onderwerpen de revue. Beets Online was erbij en vat het verhaal, met informatie uit de derde helft, samen.

Woningbouw aan de Geawei komt dichterbij. Voor de bouw van zes vrijstaande woning en de twee woningen op de plek van de huidige voormalige boerderij wil gemeente Opsterland eerst een bestemmingsplanwijzigingprocedure doorlopen. Die is sowieso nodig voor de zes nieuwe woning naast de boerderij - nu nog weiland - en volgens Opsterland ook voor de twee woningen op de plek van de boerderij. Pas daarna kunnen de bouwvergunningen worden aangevraagd. Zonder goed bestemmingsplan maakt een bouwvergunning geen schijn van kans. Achter de zes vrijstaande woningen komt een vijverpartij. Het zonnepark is komen te vervallen: teveel weerstand. Dat laatste herkent Beets Online.
Ook in de plannenmakerij voor de bouwlocatie op de plek waar nu Grondverzetbedrijf Ruurd Koopmans is gevestigd lijkt schot te komen. Bodemonderzoek heeft inmiddels de nodige helderheid verschaft.

Het fietspad naast de Domela Nieuwenhuisweg zou aanvankelijk worden vervangen. U voelt het al: Opsterland heeft toch maar gekozen voor oplappen. Nu is gebleken dat oplappen toch niet de goede keus was. Volledig vernieuwen is opnieuw de bedoeling. Heeft u trouwens klachten, wilt u bij de gemeente situaties onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld over onderhoud of onveilige situaties (losliggende stoeptegels), dan kunt u dat melden via de app MijnGemeente of via de website opsterland.nl. Zie link op het eind van pagina 2 van dit nieuwsbericht.


Uit het Gebiedsfonds dat is voortgekomen uit het zonnepark op de Zandput is inmiddels 60.000 besteed aan diverse projecten in en om Beets. Het budget was 300.000. Aanvragen worden door Stichting Gebiedsfonds Zonnepark Nij Beets, beheerder van het fonds, op volgorde van binnenkomst beoordeeld of deze voldoen aan de doelstellingen: maatschappelijke doeleinden, duurzaamheidsprojecten en samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Beets (de A7 is de grens). De stichting is gevestigd op het adres Prikkewei 71.
PB beheert voor gemeente Opsterland het Dorpbudget. De afgelopen jaren is minder uit het fonds aangevraagd. Er is dus geld overgebleven. PB roept op om vaker geld aan te vragen voor kleine intiatieven die bijdragen aan de burgerparticipatie en/of de leefbaarheid in en om het dorp. Meer informatie, klik op ...
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...