Al het nieuws in 2022 ...
index-01-a2022001014.jpg index-01-a2022002005.jpg index-01-a2022001006.jpg index-01-a2022001005.jpg index-01-a2022001004.jpg index-01-a2022001003.jpg index-01-a2022001002.jpg index-01-a2022001001.jpg index-01-a2022004002.jpg
Naar MijnGemeente (Opsterland) ...
Naar Dorpsbudget (Plaatselijk Belang) ...
... de link op het eind van pagina 2 van dit nieuwsbericht.

Voor het beheer en onderhoud van sanitairgebouw It Bjinstap aan het Polderhoofdkanaal is toch maar afgezien van de oprichting van een stichting. Een speciale stichting optuigen vergde (kort gezegd) veel inzet. Zorg van punt zijn moedwillige vernielingen. De kosten van herstel zijn fors.

Na de pauze was er tijd ingeruimd voor ideeën van een architekt voor de inrichting van het plein tussen de Geaweibręge/Polderhoofdkanaal, ’t Trefpunt en de hoekwoning op de andere kant. In het kort kwam het neer op een open ruimte met meer groen en straatmeubilair, waarbij met andere bestrating rijbanen worden aangegeven. De haag om het parkeerterrein bij het dorpshuis eruit en de parkeerplaats achter ’t Trefpunt uitbreiden. De architekt besteedde veel tijd aan ’t Trefpunt. De uitstraling is gedateerd en hij stelde uitbouwen (veranda, serre) voor.

Vervolgens vroeg het bestuur van ’t Trefpunt aandacht voor de vraag hoe het verder moet met het dorpshuis. De boodschap was helder: als het zo doorgaat gaat het niet langer. Het woord sluiting is niet genoemd, maar veel meer dan een plek-op-afroep wordt het dan niet. Met name de energiekosten gieren de pan uit. ’t Trefpunt ervaart te weinig betrokkenheid vanuit het dorp en omgeving. Daarnaast komt de ploeg vrijwilligers handen tekort. Er is een beheerder nodig en meer extra handen.
De vergadering werd gevraagd om een vragenlijst met drie vragen in te vullen.
  1. Wat wilt u?
    1. Doorgaan op de huidige weg met wellicht wat kleine duurzame investeringen;
    2. Grootschalige verbouwing en uitbreiding activiteiten; of
    3.   c. Grootschalige verbouwing en inzetten op regionale aantrekkingskracht inclusief toerisme en culinair.
  2. Welke activiteiten of faciliteiten mist je in het huidige ’t Trefpunt?
  3. Wat zou je voor ’t Trefpunt willen betekenen?
Van de keuzemogelijkheden bij vraag 1 gaf een aantal aanwezigen aan dat die te beperkt was. Sloop en nieuwbouw is bijvoorbeeld ook een optie. Op het vragenformulier was voldoende ruimte om allerlei opmerkingen te vermelden.
Noodkreet 't Trefpunt
En meer nieuws uit Beets
advertentie-piershiem-maandddd.jpg