Opsterland voert toch Ja-sticker in
Gemeente is om
Al het nieuws in 2023 ...
index-01-a2023002009.jpg
Naar eerder bericht over de Ja-sticker ...
Vorige maand berichtte Beets Online dat de flyers over de Ja-sticker die huis-aan-huis waren bezorgd konden worden weggegooid: het was SPAM. Beets Online had contact gehad met gemeente Opsterland en Opsterland wist toen nog van niks.

De flyers bleven wekelijks bezorgd worden. Per 1 januari 2023 zouden er geen folders en huis-aan-huisbladen meer bezorgd worden in de brievenbussen waarop de Ja-sticker niet was aangebracht. Sinds 1 januari 2023 is een deel van het foldermateriaal inderdaad niet meer bezorgd in de brievenbussen waarop geen Ja-sticker is geplakt. Weekblad Middelpunt en de folder van de Dagwinkel in Nij Beets zijn echter wel bezorgd.

Weekblad Sa! wordt in Nij Beets en omgeving momenteeel niet bezorgd: er is een tekort aan bezorgers. Gemeente Opsterland heeft Beets Online vandaag bericht de invoering van de Ja-sticker (toch) te steunen. Er volgt nog berichtgeving van de gemeente in de Sa!, op de gemeentelijke website en de socials van de gemeente. De Ja-sticker is straks op verschillende plekken in de gemeente op te halen.

Opsterland heeft ook aangegeven dat verdere informatie later volgt. Wellicht wordt dan de vraag beantwoord wat de status van de Ja-sticker is. Op rijksoverheid.nl is de Ja-sticker niet terug te vinden, wel de NEE / NEE-sticker en de NEE / JA-sticker. De laatste twee hebben wel een status: worden deze stickers door de bezorger genegeerd en helpt een klacht bij de bezorger niet, dan kan de klacht aan de Stichting Reclame Code worden voorgelegd. Het is niet duidelijk of andere bezorgers dan die van Spotta verplicht zijn (of kunnen worden) om zich aan de Ja-sticker te houden. De weekbladen Drachtster Courant en Sa! worden bijvoorbeeld verspreid doot Santibri Axender.
Een ander aandachtspunt is de wildgroei aan websites waar u zich af kunt melden voor ongewenste reclame. Meerdere websites registreren graag of en wat u wel of niet aan reclame en huis-aan-huis bladen wilt ontvangen. InMijnBus van MailDB.nl, japlakken.nl, postfilter.nl, spotta.nl zijn enkele voorbeelden. Zij registreren dus ook uw persoonsgegevens. Geeft u uw wensen aan bij postfilter.nl dan heeft u bij een klacht over de bezorgen de beste kansen.

De Ja-sticker heeft in ieder geval een slechte start in Opsterland. Als de gemeente aangeeft dat de flyers SPAM zijn dan zijn er ergens fouten gemaakt bij de invoering. Spotta, de organisatie achter de Ja-sticker, heeft tot op heden niet gereageerd op verzoeken van Beets Online om informatie.

De link naar het bericht van 14 december 2022 vindt u rechtsonder deze pagina.
De link naar de inforamtie over ongewenste reclame en folders op Rijksoverheid.nl vindt u ook rechtsonder deze pagina.
12 januari 2023 - Gemeente Opsterland + redactie
Naar Rijksoverheid.nl met informatie over ongewenste reclame en folders ...
index-01-a2023001013.jpg index-01-a2023001012.jpg index-01-a2023001011.jpg index-01-a2023001010.jpg index-01-a2023001009.jpg index-01-a2023001008.jpg index-01-a2023001007.jpg index-01-a2023001006.jpg index-01-a2023001004.jpg index-01-a2023001003.jpg index-01-a2023002001.jpg