VERVOLG: Desolate uitstraling
Al het nieuws in 2023 ...
index-01-a2023005010.jpg index-01-a2023001013.jpg index-01-a2023001012.jpg index-01-a2023001011.jpg index-01-a2023001010.jpg index-01-a2023001009.jpg index-01-a2023001008.jpg index-01-a2023001007.jpg
"Het is geen porem. Dit kost ons toeristen."
De tekst gaat verder op de volgende pagina
... een boodschap bij de Dagwinkel van Sjoerd. Nij Beets heeft een heel groot voordeel ten opzichte van veel andere watersportdorpen: de supermarkt zit aan het kanaal. Gratis aanleggen, straat oversteken en hulp de winkel in. Geld pinnen? Hetzelfde verhaal.
Maar… er is amper ruimte om aan te leggen. Het is manoeuvreren tussen aangemeerde troep. De verzameling desolate schepen in dit deel van het kanaal nodigt ook niet uit om even verderop in het kanaal – ook weer gratis – aan te leggen bij de steigers van de Marrekrite en gebruik te maken van sanitairgebouw It Bjinstap of van de beide barbecueplekken die een weids uitzicht bieden over het museumterrein en de achterliggende landerijen.

Wanneer Beets Online foto’s maakt blijven verscheidene Beetsters staan. Niemand heeft er een goed woord voor over. Citeren mag, alleen anoniem: “het biedt een trieste aanblik”, “niet uitnodigend”, “Sjoerd mist zo ...
De eigenaar van deze boot heeft gereageerd. De boot ligt daar omdat ie zal worden opgeknapt.
index-01-a2023001006.jpg index-01-a2023001004.jpg index-01-a2023001003.jpg index-01-a2023005001.jpg