Canon van Beets
Inhoudsopgave
lees verder ...
Online
blijf bij met
Beets
Start verveningen in de Groote Veenpolder van Opsterland en Smallingerland
(opp. 3.780 ha.)
De eerste onderneming in Nieuw Beets
aflevering 1, januari 2011
aflevering 2, februari 2011
1868 - Waterschap De Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland kwam tot stand
aflevering 3, maart 2011
Het ontstaan van de Ald polder (huidige Janssen Stichting)
aflevering 4, april 2011
Aanleg Polderhoofdkanaal
aflevering 5, mei 2011
Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg
aflevering 6, juli 2011
Het eerste onderwijs in Nij Beets
aflevering 7, september 2011
De woningen van de verveners
aflevering 8, oktober 2011
Turfmaken, baggelen, turfmaken
aflevering 9, november 2011
Ontstaansgeschiedenis van Beets (Oud Beets)
aflevering 10, december 2011
"De Bolle is los"
aflevering 11, januari 2012
Deze afleveringen
zijn niet langer
online
beschikbaar!
index-01001001.jpg