© 2011 - 2017 - OvS | Beets Online
Historie van Beets
 in vogelvlucht
Geschiedenis
index-01001013.jpg index-01001009.jpg
In diverse bronnen is niet altijd duidelijk duidelijk over welke plaats wordt gesproken. Nij Beets, Nijbeets, Nieuw Beets, Polder Beets en Beets zijn dezelfde. Met Ald Beets, Oud Beets, Oud-Beets, Polder Beets, Alt Beets, Beetze en Beets wordt ook hetzelfde bedoeld. Zo wordt in het Nieuwsblad van Friesland van 3 februari 1922 (Hepkema’s Courant) in een schare aan artikelen/advertenties over Beets geschreven. Maar als geschreven wordt over “herberg van Toering te Beets”, of in een ander stuk over “het café van Van der Berg te Beets”, dan is duidelijk dat Nij Beets wordt bedoeld. De naam Beets kan dus verwarrend zijn. Dat staat nog los van het feit dat in de provincie Noord-Holland ook een dorp met de naam Beets ligt. Bij beide dorpen Beets ligt een plaats of gebied met de naam Veenhoop of De Veenhoop.

In deze globale verkenning van de historie van Beets wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de namen die passen bij de periode die beschreven wordt. Dus wanneer nog geen sprake is van Nij Beets, wordt met Beets het huidige Oud Beets bedoeld. Op het moment dat Nij Beets in beeld komt, wordt voor zover mogelijk overgegaan op de benaming Oud Beets.
Worden andere plaatsen genoemd, dan wordt zoveel mogelijk de huidige officiële naam gebruikt. In het hoofdstuk Namenstrijd is te lezen wat de status van de plaatsnaam Nieuw Beets is geweest.

Beets heeft in het verre verleden meerdere namen gekend. In de volgende hoofdstukken komen die namen aan de orde, dus niet alleen in hoofdstuk Namenstrijd. De naam Beets is afgeleid van een beek, de nabijgelegen Boorn in dit geval.
De rivier Boorn is in de loop der eeuwen met steeds andere namen aangeduid. Een paar voorbeelden zijn Borne en Boorne. In de laatste eeuwen zijn ook namen als Alddjip (Ouddiep) en Keningsdjip (Koningsdiep) in beeld gekomen. Bijzonder is dat deze namen niet altijd aan hetzelfde gedeelte worden toegeschreven. Om alle verwarring uit te sluiten wordt de complete rivier in deze globale verkenning van de historie van Beets de Boorn genoemd.

Is in het verleden met Beets de ene keer met Oud Beets en de andere keer met Nij Beets aangeduid, tegenwordig is dat niet anders. Zelfs dorpelingen zijn hier niet eenduidig in, alhoewel vrijwel altijd wel duidelijk is op welke plaats wordt gedoeld.
Beets Online heeft het probleem Oud Beets en Nij Beets simpel opgelost door over Beets te spreken: de hele regio. Maar dan hebben we het over het heden. Naderhand is gebleken dat die keus historisch gezien niet vreemd is. Eerst terug naar het verleden.
lees verder ...
Woord vooraf
De officieel vastgestelde vlaggen van Oud Beets (links) en Nij Beets (rechts).

linksboven - de officiële wapenschilden van Oud Beets (links) en Nij Beets (rechts).
index-01001001.jpg