# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017001009.jpg
Rechter: minder boten toelaten?
Opening PHK vanaf 15 mei 2017 was te vroeg
Lees ook over dit onderwerp ...
index-01-a2017038001.jpg index-01-a2017001007.jpg index-01-a2017001006.jpg index-01-a2017001005.jpg index-01-a2017001004.jpg index-01-a2017001003.jpg index-01-a2017001002.jpg index-01-a2017001001.jpg
22 juni 2017, bijgewerkt op 6 juli 2017 - redactie
De voorlopige voorzieningenrechter (bestuursrechter), anders gezegd, de kort gedingrechter, heeft vorige week de beslissing van gemeente Opsterland om het Polderhoofdkanaal (PHK) in 2017 vanaf 15 mei open te stellen voor vaarverkeer van tafel geveegd. De rechter vindt dat Opsterland niet goed heeft gemotiveerd waarom het PHK dit jaar al per 15 mei kon worden geopend.

De stand van zaken van de natuur wordt nauwgezet bijgehouden. In 2017 is b&w geadviseerd de openingsperiode te verruimen (gebeurd) en de vaardiepte te verruimen van 90 naar 100 cm (niet gebeurd). De uitkomsten van het onderzoek uit 2016 zijn niet zo goed dat het PHK eerder open mocht. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden staan in het Monitoringplan openstelling Polderhoofdkanaal uit 2010. In het rapport Monitoring Polderhoofdkanaal 2016 staat dat het water te troebel is en het herstel van de begroeiing over het algemeen te matig. Met de waterroofkever gaat het wel goed. De rechter trekt daaruit de conclusie dat het niet goed (genoeg) gaat. Opsterland heeft het advies uit 2017 van de monitoringsgroep voor een deel opgevolgd. Dat advies is, kort gezegd, volgens de rechter niet goed.
Wat de rechter bedoelt te zeggen is dat Opsterland niet of onvoldoende, maar zeker niet goed heeft uitgelegd waarom het PHK toch eerder open kan. Het advies uit 2017 schiet tekort en dan moet Opsterland dat repareren. Dat heeft Opsterland niet gedaan.

Terugdraaien van het besluit en het PHK tot 1 juli (of later) sluiten vindt de rechter te ver gaan. Het is bijna 1 juli en het levert veel problemen op. Maar deze zomer kan wel eens heel teleurstellend worden.

De zaak is nog niet klaar. De gemeente moet aan het werk. Opsterland heeft onder andere beslist dat het PHK dit jaar van 15 mei tot 15 september open gaat en dat de vaardiepte niet wordt aangepast. Tegen dat besluit heeft een Beetster bezwaar gemaakt, volgens Opsterland omdat zij van mening is dat de stand van de natuur opening of eerdere opening dan 1 juli, niet toelaat, de grondeigenaar zelf heeft tegenover Beets Online aangegeven dat de gemeente, die op dit moment bezig is met de aanvraag voor een nieuwe ontheffing, heeft toegezegd de compenserende werkzaamheden op haar perceel alsnog af te zullen maken maar dat er veel meer speelt. De cijfers kloppen niet en dus is het probleem ook niet met compenserende maatregelen opgelost. Beide partijen baseren zich op hetzelfde onderzoek. Opsterland heeft, zo vindt nu ook de rechter, andere conclusies uit dat onderzoek getrokken zonder daar een goede verklaring voor te geven. Opsterland moet deze zomer op dat bezwaar beslissen.

De rechter geeft in de uitspraak aan dat Opsterland dan ook een reactie moet geven op de vraag hoe het herstel van de natuur in de periode tot 15 september 2017 een kans moet krijgen. Als voorbeeld schrijft de rechter dat het aantal boten dat tegelijk door het PHK mag misschien moet worden beperkt. Opsterland kan besluiten dat ...
index-01001003.jpg

# Polderhoofdkanaal langer open

# Het Polderhoofdkanaal, een eerste terugblik

index-01-a2017014012.jpg
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...

# Succesvol mediation