index-01-a2020001019.jpg
Online
blijf bij met
Beets
index-01-a2020001001.jpg
Zonnepark Nij Beets geen gelopen race
Zorg om flora en fauna
9 januari 2020 - redactie
Afgelopen woensdag hebben Plaatselijk Belang Nij Beets (PB), Groen Leven (GL), gemeente Opsterland en dorpscoöperatie Krigel in Dorpshuis ’t Trefpunt belangstellenden bijgepraat over het plan van een drijvend zonnepark in de Zandput. De zaal liep behoorlijk vol, de schuifwand hoefde nog net niet open.

De bijeenkomst was een vervolg op de presentatie in maart 2019. Toen was veel nog niet bekend en werd nog volop plannen gemaakt en moest nog heel veel worden overlegd met allerlei partijen. Er werd duidelijk gemaakt dat het overleg tussen Groen Leven enerzijds en PB en Krigel anderzijds de nodige voeten in de aarde heeft gehad. De gemeente kreeg partijen uiteindelijk weer om de tafel. Vanuit het dorp was externe expertise ingeschakeld. Wat uiteindelijk telde was het resultaat en dat was een beter gevuld gebiedsfonds van € 300.000,00 (was in maart 2019 nog € 100.000,00).

In het nieuwsbericht van 26 maart 2019 kunt u lezen wat het plan toen was. De link naar dat bericht vindt u rechtsonder op de laatste pagina van dit nieuwsbericht. Het bedrag dat Groen Leven in het gebiedsfonds stort wijkt af en dat is niet het enige. Zou het zonnepark aanvankelijk 13,5 ha beslaan, nu is dat 9 ha, wel met dezelfde opbrengst van 12,8 MWp (megawattpiekvermogen). Betere techniek is één van de redenen dat minder ruimte nodig is. Het zonnepark komt qua omtrek er iets anders uit te zien: in een hoek in plaats van een geheel met uitstulpsels. De minimale afstand van het zonnepark met wal is 30 meter, bij de vissteiger 50 meter en het zandstrand 60 tot 100 meter. Het hoogste punt van de drijvende panelen is 86 cm en dus lager dan de eerder voorziene 1 meter. De trafohuisjes die meer in het midden van het park komen, zijn niet hoger dan 2 meter.

In totaal komen er 33.648 panelen. De panelen zijn groter dan die op daken van woningen liggen. Die kunnen straks 4.250 huishoudens van stroom voorzien. Dat is 11,6% van het verbruik in Opsterland.

De afgelopen maanden is, zoals gezegd, stevig onderhandeld. Tijdens ..
© theimmagineers.com
Hierboven de oude schets.
Op de nieuwe schets is het uitstekende deel links verplaatst en deel rechtsonder geplakt en is de totale omvang kleiner
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...
index-01-a2020002004.jpg index-01-a2020001008.jpg index-01-a2020001007.jpg index-01-a2020001006.jpg index-01-a2020001005.jpg index-01-a2020001004.jpg index-01-a2020001003.jpg index-01-a2020001002.jpg
Al het nieuws in 2020 ...