Meer duidelijkheid Zonnepark Geawei
Plattegrond zonnepark en belangstelling woningen
Naar de ** ...
Al het nieuws in 2021 ...
index-01-a2021001016.jpg index-01-a2021002007.jpg index-01-a2021001011.jpg index-01-a2021001010.jpg index-01-a2021001009.jpg index-01-a2021001008.jpg index-01-a2021001007.jpg index-01-a2021001006.jpg index-01-a2021001005.jpg index-01-a2021010003.jpg

# Rare smaak bij plan tweede zonnepark

# Meer duidelijkheid Zonnepark Geawei

... nutsvoorzieningen in de bodem valt ook het nodige af te dingen. Een vraag die mag worden verwacht is waarom geen haag aan alle vier zijden is ingetekend. Hoe zit het met de schittering aan de westkant.

Als de initatiefnemers - Krigel en Dorpsbelang - draagvlak willen dan wordt het hoog tijd dat ze daarmee aan de bak gaan. Tot op heden heeft de informatie omwonenden alleen via de media bereikt. Het is onbekend wat de plus voor het dorp is en voor omwonenden. Aandachtspunten voor de gemeente(raadsleden). Van de gemeente mag ook verwacht worden dat zij toeziet op het werken aan draagkracht en wat de plus is. Net als zij bij het zonnepark in de Zandput heeft gedaan.

# Glasvezel in dorpskern