Meer duidelijkheid Zonnepark Geawei
Plattegrond zonnepark en belangstelling woningen
28 juni 2021 - redactie
Al het nieuws in 2021 ...
De Wind Groep, initiatiefnemer van het beoogde zonnepark aan de Geawei bij Nij Beets, heeft meer informatie bekend gemaakt over het plan, waaronder een plattegrond.

Wind Groep besteedt in haar projecten aandacht aan door letterlijk ruimte te geven aan natuurontwikkeling. Daarbij is samenwerking met Stichting Ynnatura gezocht. Ynnatura heeft een geldbedrag ter beschikking gesteld waarmee de ontwikkeling van biodiversiteit ook in het zonnepark kan worden gestimuleerd. Er veel discussie over de invloed van zonnepanelenvelden op de natuurontwikkeling. De ondergrond verschraalt en het landschap verhardt, zo hoort de Wind Groep vaak. Peter de Boer van Faunax heeft een plattegrond gemaakt voor het zonnepark dat aan de Geawei moet herrijzen. Dat plan voldoet ruimschoots aan alle (overheids)richtlijnen en is in overleg met Dorpsbelang Nij Beets, Krigel en gemeente Opsterland tot stand gekomen. De bedoeling is dat het plan, dat voorziet in het faciliteren van enkele bouwkavels, de productie van 2MW duurzame stroom en de ontwikkeling van biodiversiteit, samen met het dorp wordt gerealiseerd.

In het plan zijn zeven kavels (woningen) ingetekend. Een verkoop van een deel van de kavels is inmiddels rond of vergevorderd. Achter de woningen komt het zonnepark te liggen met als scheiding een grasstrook met een ondiepe poel waar padden hun heil moeten vinden. Verder zijn drie vrijstaande knotwilgen ingetekend. Een haag van wilgen en meidoorn omsluit het veld met zonnepanelen aan drie zijden. Aan de kant die van het dorp afgekeerd is, is niks ingetekend. Aan de meest in het oog springende zijde is de haag ingetekend op de rand van de oude ijsbaan.

Aan de achterkant, dus aan de kant van het Polderhoofdkanaal komen drie zwaluwwanden. Denk aan de zwaluwwand die ook bij de Zandput is. Dan is een ruim stuk gereserveerd voor ondiepe poelen met daarin moeras- en waterplanten komen, waaronder krabbenscheer. In dit gebied moet de gestreepte waterroofkever, groene waterglazenmaker, grote modderkruiper en de waterspitsmuis zich thuis gaan voelen. Verder hopen de planmakers dat ook diverse moerasvogels het als hun plekje gaan zien. Denk aan de roerdomp en de zwarte stern.

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving door Beets Online over dit onderwerp hebben verscheidene Beetsters hardop de vraag gesteld waarom weidegebied moet worden opgeofferd aan (het zoveelste) zonnepark. Er zijn zorgen geuit over de infrastructuur. De Geawei staat immers niet bepaald bekend om haar uitstekende wegdek en op de kwaliteit van ...

De plattegrond uit april 2021 en het vervolg van dit artikel vindt u op de volgende pagina.
Lees ook over dit onderwerp ...
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...
index-01-a2021001016.jpg index-01-a2021002007.jpg index-01-a2021001011.jpg index-01-a2021001010.jpg index-01-a2021001009.jpg index-01-a2021001008.jpg index-01-a2021001007.jpg index-01-a2021001006.jpg index-01-a2021001005.jpg index-01-a2021009006.jpg

# Rare smaak bij plan tweede zonnepark

# Rare smaak bij plan tweede zonnepark

# Meer duidelijkheid Zonnepark Geawei

# Glasvezel in dorpskern

index-01-a2021001001.jpg