Het initiatief van de Canon van Beets is afkomstig van Fokke Veenstra. Fokke is actief in de stichting Freonen fan It Damshus. Fokke heeft de basistekst van elke aflevering geschreven. Michiel Osinga-Sanders heeft de tekst geredigeerd en met name vanaf de tweede jaargang zijn de teksten in nauwe samenwerking hier en daar aangevuld en aangepast. Michiel had tijdens zijn studie geschiedenis als bijvak, vandaar de interesse. In meer dan 30 afleveringen is pakweg 150 jaar belicht, onderverdeeld in drie periodes van ongeveer 50 jaar. Elke aflevering bestaat uit een tekstgedeelte met n of meerdere afbeeldingen.

De oorspronkelijke planning was om in drie jaar tijd de Canon van Beets klaar te hebben. De eerste aflevering verschijnt in januari 2011. Dat het voornemen niet is gelukt getuige de verschijningsmaand van de laatste aflevering: maart 2015.

In de Canon hoogte- en dieptepunten uit de Beetster geschiedenis. Het aantal afleveringen is door subafleveringen fors meer dan aanvankelijk gedacht. Uit de reacties weten we dat het gewaardeerd wordt.

De Canon verschijnt onder de naam Canon van Nij Beets ook op de website van Plaatselijk Belang Nij Beets.

Op de lange termijn moet de Canon van Beets ook in boekvorm verschijnen. Vanwege de publicatieplannen in boekvorm zijn de eerste twee periodes van elk 50 jaar op Beets Online offline gehaald. Er is echter een alternatieve versie op internet te vinden en de beheerder van die website is niet van plan de Canon van internet te halen.
Een voorlopige versie van het boek was tijdens de renie in september 2013 bij de stand van de Stichting Freonen fan It Damshs in te zien. De boekversie bevatt veel extra's en wordt daardoor bijzonder. Reserveren van een exemplaar van het boek is mogelijk. De kosten zijn nog niet bekend. Reservering verplicht u (dus) tot niks.

Veel leesplezier met het derde en daarmee laatste hoofdstuk van de Canon van Beets.
Geschiedenis
Canon van Beets
lees verder ...
Online
blijf bij met
Beets
index-01001009.jpg index-01001005.jpg index-01001001.jpg