index-01-a2019001019.jpg
Online
blijf bij met
Beets
index-01-a2019001006.jpg index-01-a2019001005.jpg index-01-a2019001004.jpg index-01-a2019001003.jpg index-01-a2019001002.jpg index-01-a2019001001.jpg index-01-a2019008012.jpg index-01-a2019001016.jpg index-01-a2019001008.jpg index-01-a2019002002.jpg
Groot drijvend zonnepark
Niet iedereen is even blij
26 maart 2019 - redactie
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Nij Beets (PB) hebben Groen Leven en Van der Wiel verteld over het plan om in een deel van de zandput een zonnepark te bouwen. Het park bestaat uit series geschakelde flotten. Elk vlot telt meerdere zonnepanelen. Het hoogste punt is één meter boven het wateroppervlak. Het zonnepark komt in het gedeelte waar niet meer actief zand wordt gewonnen. Dat is aan de kant van de Tolhekbuurt en Leppedyk. De constructie wordt met kabels en ankers op enige afstand van de wal op haar plek gehouden. Tussen de vlotten en panelen zitten veel open ruimtes om zonlicht en weersinvloeden door te laten. Het zonnepark krijgt een capaciteit van 12,8 MWp (megawatt piekvermogen). De stroom wordt geleverd aan het net. Na 25 jaar is het park afgeschreven.

Verschillende toehoorders toonden zich kritisch. Vogelliefhebbers zijn bang voor verstoring. Allerlei vogels beginnen er zich meer en meer thuis te voelen. Niet met alle direct omwonenden was de afgelopen weken gesproken. De toezegging uit de beginperiode van de zandput, dat het een natuurgebied zou worden, is kennelijk niks waard en de toegezegde extra’s blijven uit. Er werd onder andere gepleit voor het maken van waterstof. Het water uit de zandput is daarvoor niet geschikt. Veel technieken staan nog in de kinderschoenen en leent zich dus niet voor een grootse aanpak. Alternatieven zijn al snel tweemaal zo duur. Er was zelfs iemand die voorstelde dat de zaal ging stemmen. Daar zag PB geen toegevoegde waarde in.

Groen Leven richt zich op echt grote projecten. De zandput biedt voldoende ruimte. Het voordeel van de zandput is dat het leven in het water – dat is daar bijna niet – amper of niet wordt verstoord. Het leven boven water moet zo weinig mogelijk worden verstoord. De provincie stelt daarvoor eisen.
© theimmagineers.com
Op de volgende pagina staat een link naar de presentatie van Zonnepark Nij Beets
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...
Al het nieuws in 2019 ...

# Uitbreiding website Beets Online

# Groot drijvend zonnepark

# Vervoer voor ieder moment

# Overal werk aan de weg