Beets kent een volwaardige huisartsenpost. Meer dan dat zelfs. De praktijk is gericht op Nij Beets, Oud Beets, Boornbergum, De Veenhoop, Kortehemmen en Smalle Ee.

In de huisartsenpost is dr. P.J. Stadt als apotheekhoudend huisarts gevestigd. Op maandag heeft mevrouw dr. H.J. de Vries zitting en het huisartsenteam wordt ondersteund door dr. G. Stadt.

Dagelijks is een team van assistentes en verpleegkundigen in ‘de Hoek’ te vinden. Denk hierbij aan onder meer doktersassistentes, apothekersassistentes, praktijkverpleegkundige en op dinsdagochtend een GGZ-verpleegkundige. ‘de Hoek’ biedt tevens een stageplaats.

Op deze pagina is in grote lijnen de meest-gebruikte informatie weergegeven. De meest actuele informatie vindt u op www.stadt.praqtijkplus.nl.
Contact Huisartspraktijk
Huisartsenpraktijk 'de Hoek'

Tolhekbuurt 28
9245 HX Nij Beets
telefoon 051 246 12 63

Wanneer u de praktijk belt krijgt u een keuze menu te horen (4 keuzes).
Pilaren van Beets
Pilaren van Beets
Artsenpraktijk 'de Hoek'
Spoedgevallen,
lees verder ...
index-01-pvb002019.jpg

Lees verder ...

index-01-pvb002018.jpg index-01-pvb002017.jpg
naar de website van 'de Hoek' ...
index-01-pvb002016.jpg index-01-pvb002015.jpg index-01-pvb002014.jpg index-01-pvb002013.jpg
Praktijk gesloten,
lees verder ...
index-01-pvb001011.jpg
Online
Beets
blijf bij met
index-01-pvb002004.jpg index-01-pvb001007.jpg index-01-pvb001006.jpg index-01-pvb001005.jpg index-01-pvb001004.jpg index-01-pvb001003.jpg index-01-pvb001002.jpg index-01-pvb001001.jpg