De dorpskrant van Nij Beets, De Nijs Beetster, verschijnt eenmaal per maand op de derde vrijdag van de maand. In juli en augustus verschijnt De Nijs Beetster niet. De Nijs Beetster is meestal 48 bladzijden dik en is gratis voor inwoners. Adverteerders uit de omgeving van Beets en van buiten de directe regio maken dit mogelijk.

Wie buiten het verspreidingsgebied woont, betaalt € 20,00 per jaar. De Nijs Beetster wordt in dat geval per post toegezonden.
De Nijs Beetster
index-01-pvb002019.jpg
Aanleveren kopij
index-01-pvb007011.jpg index-01-pvb002018.jpg
Redactie
# Bart Ledegang, hoofdredacteur,
telefoon 051 246 20 63, e-mail
# Gerrie Roorda, redacteur,
e-mail

De Nijs Beetster maakt gebruik van diverse Beetsters die regelmatig een artikel schrijven of foto materiaal leveren.
index-01-pvb008012.gif index-01-pvb008012.gif index-01-pvb002016.jpg index-01-pvb002015.jpg index-01-pvb002014.jpg index-01-pvb002013.jpg
Pilaren van Beets
Pilaren van Beets
index-01-pvb001011.jpg
Lever kopij tijdig aan, bij voorkeur digitaal in een Word bestandsformaat. Schrijf de tekst zonder opmaak (zogenoemde platte tekst). Overleg eventueel vooraf met de redactie.

De redactie redigeert in principe alle teksten; niet alleen spelling en grammatica, ook qua schrijfstijl. De uiterste inleverdata staan in de Agenda op Beets Online vermeld.
Heeft u vragen over De Nijs Beetster, neem dan contact op met de redactie.
Online
Beets
blijf bij met
index-01-pvb008001.jpg index-01-pvb001007.jpg index-01-pvb001006.jpg index-01-pvb001005.jpg index-01-pvb001004.jpg index-01-pvb001003.jpg index-01-pvb001002.jpg index-01-pvb001001.jpg