Eťn van de oudste verenigingen van Beets is de Vereniging voor Plaatselijk Belang Nij Beets. Plaatselijk Belang is opgericht in 1898 en behartigt de belangen voor haar leden. Aangezien het overgrote deel van de inwoners van Nij Beets lid zijn, kan met een gerust hart gezegd worden dat Plaatselijk Belang voor de belangen van het dorp opkomt.

Plaatselijk Belang is een officiŽle gesprekspartner van de gemeente en diverse andere instanties. Bij diverse initiatieven wordt Plaatselijk Belang betrokken, zoals bij projecten over duurzaam wonen en verkeersplannen.

Wie vragen heeft over het dorp kan bij Plaatselijk Belang aankloppen.
Pilaren van Beets
Pilaren van Beets
Plaatselijk Belang
index-01-pvb002019.jpg
Nij Beets
index-01-pvb007011.jpg index-01-pvb002018.jpg
Oud Beets
Wat nu Plaatselijk Belang Nij Beets is, heette tot kort na de oorlog Plaatselijk Belang Beets. Voor zover bekend richtte de vereniging zich bijna altijd op Beets in de polder en minder op het oorspronkelijke dorp Beets. In 2014 is besloten dat het oorspronkelijke Beets, dat in 1926 de dorpsstatus verloor, opnieuw op de kaart wordt gezet als Oud Beets, nu als gehucht of streek. Of dit besluit ertoe zal leiden dat Oud Beets een eigen Plaatselijk Belang krijgt - het valt nu deels onder Beetsterzwaag en soms ook onder dat van Nij Beets - zal de toekomst uitwijzen.
naar de website van Plaatselijk Belang ...
index-01-pvb002015.jpg index-01-pvb002014.jpg index-01-pvb002013.jpg index-01-pvb002017.jpg index-01-pvb001011.jpg
Online
Beets
blijf bij met
index-01-pvb009001.jpg index-01-pvb001007.jpg index-01-pvb001006.jpg index-01-pvb001005.jpg index-01-pvb001004.jpg index-01-pvb005003.jpg index-01-pvb001002.jpg index-01-pvb001001.jpg