Protestantse Gemeente
index-01-pvb002019.jpg index-01-pvb007011.jpg index-01-pvb002018.jpg index-01-pvb002017.jpg index-01-pvb002016.jpg index-01-pvb002014.jpg index-01-pvb002013.jpg
Het kerkelijk leven in Nij Beets vindt tegenwoordig grotendeels plaats in de Doarpstsjerke (vertaling: de dorpskerk). De mensen uit Ald Beets hebben keus tussen de Doarpstsjerke in Nij Beets en diverse kerken in Beetsterzwaag.

Nij Beets heeft een aantal jaren twee predikantenplaatsen ingevuld. Op het ogenblik is de 'eigen' predikantfunctie vacant. De tweede predikantenplaats werd ingevuld voor de Talantlocatie Lyndensteyn in Beetsterzwaag.

De kerkdiensten die in Nij Beets worden gehouden zijn opgenomen in de Agenda op Beets Online.

In de zomer van 2011 is het Samen Op Weg proces van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk tot de Protestantse gemeente Nij Beets (Protestantse Kerk Nederland, PKN) bekroont met de onthulling van de nieuwe naam van het uit 1908 stammende kerkgebouw. In de Doarpstsjerke, het voormalige hervormde kerkgebouw, worden de meeste diensten gehouden. Daarnaast wordt zalencentrum De Rank gebruikt voor (Tiener)diensten. De Rank is het voormalige gereformeerde kerkgebouw en is na een stevige verbouwing aangepast om ook als zalencentrum voor onder meer trouwpartijen dienst te kunnen doen.

Al in de eerste helft van de 15e eeuw staat op de terp van ...
Pilaren van Beets
Pilaren van Beets
naar de website van de Doarpstsjerke ...
lees verder ...
index-01-pvb001011.jpg
Online
Beets
blijf bij met
index-01-pvb010001.jpg index-01-pvb001007.jpg index-01-pvb001006.jpg index-01-pvb001005.jpg index-01-pvb001004.jpg index-01-pvb005003.jpg index-01-pvb001002.jpg index-01-pvb001001.jpg