Beets
blijf bij met
Pilaren van Beets
Pilaren van Beets
index-01-pvb002019.jpg index-01-pvb007011.jpg index-01-pvb002018.jpg
Kerkblad Paadwizer
De Protestantse Gemeente Nij Beets heeft een eigen kerkblad, de Paadwizer. De Paadwizer verschijnt ongeveer tien keer per jaar.
naar de website van de Doarpstsjerke ...
index-01-pvb002016.jpg index-01-pvb002014.jpg index-01-pvb002013.jpg index-01-pvb002017.jpg
Online
... Ald Beets – toen nog Beets geheten – een kerk en er was een duidelijke verbintenis met de adel. De mensen uit de omgeving trokken aanvankelijk naar deze hervormde kerk. De oorspronkelijke kerk werd gesloopt en in 1889 werd de Adelskerk in gebruik genomen. In dezelfde periode kreeg de omgeving meer bewoning vanwege de winning van laagveen. Om verschillende redenen bouwde ds. Van der Brugghen, predikant van de Adelskerk, in 1891 in Nij Beets een nieuw kerkgebouw; het Houten Himmeltsje. Zowel de Adelskerk als het Houten Himmeltsje is er niet meer. Een replica van het Houten Himmeltsje staat op het terrein van Openluchtmuseum It Damshūs. De stenen Doarpstsjerke verving in 1908 het Houten Himmeltsje en na de kerkscheuring kwam later de gereformeerde kerk De Rank erbij.

In de geschiedenissectie is meer over de kerkgeschiedenis in Ald Beets en Nij Beets te lezen.
Protestantse Gemeente
index-01-pvb011004.jpg index-01-pvb001010.jpg index-01-pvb001006.jpg index-01-pvb001005.jpg index-01-pvb001004.jpg index-01-pvb001003.jpg index-01-pvb001002.jpg index-01-pvb001001.jpg