# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017001009.jpg
Informatieavond gasboring Ripen
De risico's en is Vermilion wel zo open?!
Lees ook over dit onderwerp ...
index-01-a2017031002.jpg index-01-a2017001007.jpg index-01-a2017001006.jpg index-01-a2017001005.jpg index-01-a2017001004.jpg index-01-a2017001003.jpg index-01-a2017001002.jpg index-01-a2017001001.jpg
10 juni 2017 - redactie & Stichting Tsjin Gas
Komende donderdagavond 15 juni geven Stichting Tsjin Gas, gefankeerd door Laat Fryslân Niet Zakken, informatie over de plannen die het Canadese gasbedrijf Vermilion heeft met de Ripen. Vermilion denkt gas te vinden in de Beetster bodem.

Gemeente Opsterland heeft de door Vermilion gevraagde toestemming om in afwijking van het bestemmingsplan, (kortgezegd) een boorlocatie te mogen aanleggen, geweigerd. Tegen dat besluit is Vermilion in bezwaar gegaan en daarop is nog niet beslist.
Dit jaar heeft Vermilion toestemming gekregen van de provincie om seismologisch onderzoek te doen. Dat moet op 150 plaatsen met behulp van dynamiet gebeuren. In de omgeving van de zandpunt richting het Polderhoofdkanaal - beschermd natuurgebied - wordt met seismofoons (geluidstrilligen) gewerkt. Doel is de bodem in kaart te brengen.

Dat in kaart brengen van de bodem is een onderzoek dat al eerder is uitgevoerd. Vermilion heeft, aldus de Beetster Stichting Tsjin Gas en de werkgroep Laat Fryslân Niet Zakken, de plannen inmiddels gewijzigd. Donderdagavond wordt hier meer over verteld. Aan de orde komen ook onderwerpen als het gebied waar gas is te vinden (zie ook de kaart op de volgende pagina) en de mogelijke gevolgen voor dat gebied en het gebied er omheen. Denk daarbij aan bodemdaling. De voorbeelden van de misčre in Groningen hoeven geen nadere toelichting.

Van de zijde van Vermilion blijft het stil. Eigenlijk niet zo onlogisch: ŕls het bedrijf met informatie komt, dan is dat wanneer er geen weg meer terug is.
Donderdagavond 15 juni 2017 om 20:00 uur in dorpshuis 't Trefpunt.
index-01001003.jpg
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...
index-01-a2017031001.jpg
GTX200056

# Groter belang Petitie Groningen

# Gaswinning Nij Beets

# b & w zet raad buiten spel

# Protestbijeenkomst gasboring

# Gasboring: extra raadsvergadering

# Raad tegen proefboring

# Geen vergunning proefboring