# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017001009.jpg
Grote opkomst Tsjin Gas
Al meer dan 600 handtekeningen tegen gasboring
Lees ook over dit onderwerp ...
index-01-a2017033001.jpg index-01-a2017001007.jpg index-01-a2017001006.jpg index-01-a2017001005.jpg index-01-a2017001004.jpg index-01-a2017001003.jpg index-01-a2017001002.jpg index-01-a2017001001.jpg
17 juni 2017 - redactie
Een hoge opkomst van meer dan 70 belangstellenden gisteren in 't Trefpunt was voor Stichting Tsjin Gas een flinke opsteker. De aanwezigen werd uitgelegd wat de stand van zaken is rondom de verschillende procedures die nu gaande zijn. Gedeputeerde Michiel Schriers en Evert Hassink van Milieudefensie gaven uitleg hoe de lagere overheden (provincie en alle Friese gemeenten) en Milieudefensie tegen activiteiten van onder andere Vermilion aankijken. Grote afwezige was gemeente Opsterland. Gemeente Opsterland is tegen de plannen van Vermilion.

Monique Plantinga (Tsjin Gas) gaf kort inzicht in de verschillende ontheffingen en vergunningen. De sprekers die volgden legden erg de nadruk op de stelling dat de samenleving teveel gas verbruikt, ook particulieren. De oproep om, ook als dorp, alternatieve vormen van energie zichtbaar en nadrukkelijk te omarmen is door bijna alle sprekers geuit. Op zich is dat niet vreemd van een organisatie als Milieudefensie. Erkend werd dat niet particulieren maar de industrie grootverbruiker is van gas. De sprekers hadden terecht een punt dat de politiek(e beslissers) gevoelig zijn voor het tonen van de wil van bewoners om, in een gebied waar de bodem wordt leeggehaald, in te spelen op alternatieve vormen van energiewinning. Denk aan gezamenlijk investeren in zonnepanelen of windenergie. De praktijk heeft aangetoond dat politici daar gevoelig voor zijn.

Waar de avond over zou moeten gaan, de plannen van Vermilion in de omgeving van Beets, kwam hierdoor even in de verdrukking. Na de pauze werd de aandacht weer bij Vermilion en Beets gelegd.
Machiel Aarts (werkgroep Laat Fryslân Niet Zakken) gaf aan dat het erop lijkt dat, vooral sinds de NAM in Groningen minder gas uit de grond mag halen, meer en meer wordt ingezet op kleinere velden in Fryslân. De NAM en Economische Zaken ontkennen dat, de cijfers tonen anders aan. Verzet tegen de plannen is in een aantal gevallen lonend. Hassink had dat al bevestigd met voorbeelden elders uit het land. De meest concrete tips gaf de maker van de gisteravond vertoonde documentaire Schier Exit die eerder dit jaar in de serie Fryslân Dok op Omrop Fryslân en op NPO1 is uitgezonden. Het is eilandbewoners gelukt energiebedrijf Engie om te praten. Engie wil investeren in duurzaam bezig zijn en voor alle partijen lag daar de oplossing. Bij Vermilion gaat die vlieger niet op. Vermilion zet veel minder in op duurzaam. Strategieën en middelen die de eilanders hebben gebruikt kunnen de Beetsters echter goed op weg helpen.

Waren de sprekers voor de pauze bij de les gebleven, dan was meer tijd geweest om een duidelijker beeld te schetsen. Er zijn genoeg vragen. Misschien niet allemaal vragen die Tsjin Gas of de andere aanwezigen kunnen beantwoorden, wel kan het munitie opleveren die verderop in de procedure, bijvoorbeeld tijdens een hoorzitting, kan worden gebruikt.

De provincie heeft Vermilion een ontheffing verleend voor het verrichten van seismisch onderzoek. Tsjin Gas heeft tegen die ontheffing bezwaar gemaakt. De ...
Naar de documentaire (Fryslân Dok) ...
index-01001003.jpg
De tekst gaat verder op de volgende pagina ...

# Gasboring Ripen stapje dichterbij

# Groter belang Petitie Groningen

# Gaswinning Nij Beets

# b & w zet raad buiten spel

# Protestbijeenkomst gasboring

# Gasboring: extra raadsvergadering

# Raad tegen proefboring

# Geen vergunning proefboring

# Informatieavond gasboring Ripen