# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017001009.jpg
Dorpen, geef tegengas
Maak Vermilion donderdag een duidelijk signaal
Lees ook over dit onderwerp ...
index-01-a2017037003.jpg index-01-a2017001007.jpg index-01-a2017001006.jpg index-01-a2017001005.jpg index-01-a2017001004.jpg index-01-a2017001003.jpg index-01-a2017001002.jpg index-01-a2017001001.jpg
19 juni 2017 - redactie
Donderdagavond 22 juni behandeld de bezwaarcommissie het protest van Vermilion tegen de weigering van de gemeente om het gaswinbedrijf een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Met die ontheffing kan Vermilion bouwaanvragen indienen en wordt het mogelijk een proefboring te doen. De vervolgstap: gaswinning voor langere tijd is dan slechts een hele kleine stap. Je zit dan makkelijk een jaar of 20 aan het hele gebeuren vast.

De gevolgen van gaswinning kunnen enorm zijn. Volgens Vermilion zal de bodemdaling hooguit 2 cm zijn binnen een straal van 5 km rond de boorput. In de praktijk blijken bedrijven als de NAM, Engie en Vermilion er vaak goed naast te zitten met hun officiŽle cijfers en onderzoeken. Groningen en de regio boven Franeker en Harlingen zijn goede voorbeelden.

Het gasveld van Nij Beets ligt onder de dorpen en streken Pean, GoŽngahŻzen, WarniahŻzen, Nij Beets, Oud Beets en Beetsterzwaag. Volgens Vermilion is verzakking mogelijk in het gebied Aldeboarn, GoŽngahŻzen, PoppenhŻzen, WarniahŻzen, De Veenhoop, Nij Beets en Tijnje. Als iets uit de grond wordt gehaald, ontstaat lege ruimte. Die zakt in of kan inzakken. Zwaartekracht heet dat.

Is het gehele gasveld met een ring van een paar kilometer eromheen risicogebied, dan ligt heel Beetsterzwaag in de gevarenzone, Olterterp, Boornbergum, Sytebuorren, Grou, Akkrum en Nes. De bewoners in het hele gebied kunnen te maken krijgen met (snellere) bodemdaling. Bodemdaling is permanent.

Stichting Tsjin Gas heeft opgeroepen bij de hoorzitting aanwezig te zijn. Tsjin Gas is officieel geen partij maar een grote opkomst van tegenstanders kan de gemeente wel een hart onder de riem steken. Het ondersteunt namelijk ťťn van de argumenten van de gemeente om Vermilion buiten de deur te houden. Een grote opkomst kan dus zeer nuttig zijn voor de uitkomst.

Aanvankelijk was het college van burgemeester en wethouders van plan de ontheffing te verlenen. Beetsters kwamen daarop in ít geweer en dat werd opgepikt door de gemeenteraad. Sinds kort staat in de regelgeving namelijk kort gezegd dat voor gaswinning op nieuwe plekken voldoende draagvlak nodig is van bewoners. Met een grote opkomst van tegenstanders kan de gemeente aantonen dat het draagvlak er niet is. Breng spandoeken mee en laat op een positieve manier horen dat u tegengas geeft.

Donderdagavond 22 juni om 19:00 uur in 't Buorskip te Beetsterzwaag.
index-01001003.jpg

# Gasboring Ripen stapje dichterbij

# Groter belang Petitie Groningen

# Gaswinning Nij Beets

# b & w zet raad buiten spel

# Protestbijeenkomst gasboring

# Gasboring: extra raadsvergadering

# Raad tegen proefboring

# Geen vergunning proefboring

# Grote opkomst Tsjin Gas

index-01-a2017037001.jpg

# Informatieavond gasboring Ripen